Fiskerne må stå sammen

Fiskerne føler sig som tilskuere for udefrakommende fiskefartøjer, der fisker i deres nærområde. Derfor har jeg opfordret dem til at stifte et selskab, som skal bane en vej for anskaffelse af et havgående fiskefartøj

Tirsdag d. 21. marts 2017
Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri.

(an)

Eftersom der ikke er overflod af fisk i Sydgrønland, må fiskerne sammen stifte et selskab.

"Fiskerne føler sig som tilskuere for udefrakommende fiskefartøjer, der fisker i deres nærområde. Derfor har jeg opfordret dem til at stifte et selskab, som skal bane en vej for anskaffelse af et havgående fiskefartøj," siger landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst, Hans Enoksen, som besøgte de sydgrønlandske byer i forrige uge.

Det kystnære fiskeri i Sydgrønland har gået i stampe i de seneste år.

Jollefiskerne har mulighed for at indhandle deres fangster i Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik.

Fiskernes indhandlingsmængder er ikke så store, idet fiskefelterne ikke har mange fisk. Jollefiskerne i Narsaq har dog lidt flere fisk at indhandle, i forhold til de andre byer, idet der er flere fisk ved Narsaq.

"Hvis fiskerne ikke skal sakke gevaldigt bagud, må der tages nye initiativer for at de kan klare sig i hverdagen. Et af initiativerne er at de anskaffer sig et havgående fiskefartøj, som kan producere fisk ombord, hvor en del af fangsten landes til et landbaseret indhandlingssted. Jeg forestiller mig, at ejerne er hjemmehørende fiskere", siger landsstyremedlem Hans Enoksen.

Rejer
Der har ikke været rejefiskeri i Sydgrønland i de seneste år.

Hans Enoksen mener, at der bør foretages et forsøgsfiskeri efter rejer i den kystnære del af Sydgrønland, for at sikre et grundlag for en kommerciel udnyttelse af rejen.

"Jeg tror, at der er grundlag for at iværksætte et forsøgsfiskeri, idet fiskerne i de senere år har observeret rejer i fiskenes maveindhold", siger landsstyremedlem Hans Enoksen.

Der er ikke indhandlings faciliteter i Sydgrønland.

"Hvis der er grundlag for et bæredygtigt rejefiskeri, må fiskefartøjerne producere fangsterne ombord. Og vi skal blandt andet stille krav om, at en del af fangsterne skal landes til indhandlingssteder", siger landsstyremedlem Hans Enoksen.

Laks og ørred
Da fiskerne i Sydgrønland ikke har større indhandlingsmuligheder af fisk, har de lokale fiske- og fangerforeninger ønsket om at laks og ørred skal indhandles.

"Jeg håber inderligt, at deres ønske vil blive opfyldt, idet de ikke har mange muligheder som andre fiskere i Grønland", siger landsstyremedlem Hans Enoksen.

Hans Enoksen besøgte blandt andet fiskefabrikken i Nanortalik.

"Jeg er glad for at se mange arbejdere, som er beskæftiget på fiskefabrikken. Det er blevet muligt, at så mange kan komme på arbejde, i kraft af kvoten, som er tiltænkt fiskefabrikken", siger landsstyremedlem Hans Enoksen.

Hans Enoksen understreger, at han vil arbejde for at fiskerne i Sydgrønland kan få dispensation for erhvervelse af en licens til fiskeri. Fiskerne, som i forvejen har en licens kan erhverve sig en licens.

Hvis mit forslag bliver vedtaget kan fiskerne i Sydgrønland erhverve sig en licens, selv om de i forvejen ikke har en licens. Ifølge bekendtgørelsen om licens, kan man få en licens, hvis man har haft en licens året før," udtaler landsstyremedlem Hans Enoksen.
Hans Enoksen besøgte blandt andet Neqi A/S i Narsaq og fiskefabrikken i Nanortalik.

Landsstyremedlemmet, som også holdt møde med KNAPK`s lokale foreninger i byerne, ærgrer sig over, at han ikke nåede at besøge bygderne.