Noter fra et Royal Arctic Line i forandring

Vi har nået vores mål, når vi løbende kan forny vore skibe og udstyr, opgradere vore medarbejderes færdigheder og vore produkter med det formål at gøre det let at handle med Grønland. Vi vil være forandringsdygtige, tænke langsigtet, for vore skibe holder i 15-20 år, og vi vil konstant udfordre os selv til at effektivisere yderligere, til glæde for vore kunder, vore medarbejdere og for Grønland i det hele taget

Onsdag d. 9. maj 2018
Verner Hammeken, Direktør for Royal Arctic Line
Emnekreds: Erhverv, Infrastruktur, Økonomi.

Indholdsfortegnelse:
Stærk pålidelighed i sejladsen i april
Stabil containerhåntering
En mere forandringsdygtig organisation koster
Overskud bærer ikke lønnen i sig selv: Økonomisk bæredygtighed
Vores kerneprodukt er udvikling af mennesker


foto: Ole G. Jensen

Stærk pålidelighed i sejladsen i april
Statistikken for april viste at Royal Arctic Line ankom til tiden i mere end 96% af de 51 anløb som feederskibet og Atlantskibene foretog i april. Det er en forbedring i forhold til marts, som også var en god måned (81.3%) i forhold til årstiden og tidligere år.

År til dato april er regulariteten på højde med målsætningerne og tidligere år (75.7%), trods Malik !rctica’s nedbrud af hovedmaskineri og en del udfordringer med storisen i Sydgrønland. Det skyldes et stort fokus på rettidig omhu fra skibe og land med hensyn til vejret samt en god indsats på havnene. Indkøring af den nye containerterminal i Nuuk udvikler sig positivt.

Til sammenligning opnåede de største globale rederier en pålidelighed på omkring 68% i 1. kvartal 2018.

Yderligere lykkedes det Irena Arctica i 2. forsøg at anløbe Qasigiannguit mere end en måned før det garanterede anløb.

I disse år ruster Royal Arctic Line sig til en ny og bedre infrastrukturløsning til gavn for hele Grønland. Vi standardiserer og optimerer vores service. Vi investerer, vi bygger om, vi ændrer systemer, arbejdsgange og forretningskultur. Vi udvikler vore medarbejdere til at kunne indgå i et globalt transportnetværk. Der arbejdes på højtryk overalt i Royal Arctic Line på de store men meget nødvendige forandringer.

Med en pålidelighed på den gode side af målet, er vi godt på vej. Godt på vej til at gøre det let at handle med Grønland.

Stabil containerhåntering
Royal Arctic Line’s måling af containerhåndtering har i 2018 været stabil med enkelte afvigelser fra de planlagte containerhåndteringer på kysten. Målingen har i flere uger været på mellem 0 og 2 containere, som ikke blev håndteret efter de oprindelige planer (fejlprocent på 0% til 0,2%).

Containerhåndteringen er dermed stabiliseret. Dette skyldes forbedringen af nye procedurer og arbejdsgange samt en målrettet indsats fra mange dedikerede medarbejdere, med fokus på at fange mulige afvigelser så tidligt som muligt.

Der vil altid være usikkerhed forbundet med containertransport mellem skiftende skibe. Vejr og vind og andre forhold kan skabe afvigelser i planer, som påvirker operationen. Det er også tilfældet globalt. Ligeledes er der specifikke speditionsrelaterede ydelser sydgående, hvor der stadig arbejdes på forbedringer i dataudveksling mellem vore kunder og Royal Arctic Line. Men for den rene rederidrift er der tale om en sikker og vedvarende stabilisering. Det er en vigtig milepæl i forandringen mod et nyt Royal Arctic Line.

Royal Arctic Line har iværksat en transformation med målet om at gøre det let at handle med Grønland. Vi sikrer, at samhandel med Grønland kan ske på den mest enkle og direkte måde i fremtiden. Vi finder nye veje, der forbinder Grønland og rederiet til et globalt handelsnetværk. Det kræver store forandringer. Ikke mindst fordi det gamle ville dø før eller siden. Med den stabilisering vi ser i databehandlingen, kan vi begynde at vende blikket mod konstante forbedringer i målet om at gøre det let at handle med Grønland.

En mere forandringsdygtig organisation koster
Medarbejdertilfredsheden i Royal Arctic Line har været udfordret i 2017. Vi gik fra 71 til 68 i 2017, med en højere tilfredshed i Grønland og en mindre på skibene og i Aalborg. I 2015 var målingen på 75.

Vi skal have stabil, hyppigere og mere økonomisk transport. Vi skal operere i åbne, fleksible rutenetværk, der bringer Grønland på verdenskortet allerede fra august 2019. Vi vil sejle på den mest effektive måde i samarbejde med andre aktører på Atlanten - og vi vil bruge de bedste havneforbindelser.

For at nå dertil laver vi næsten alting om. Vores mission, forretningskultur, HR, arbejdsgange og systemer. Vi har haft travlt indtil nu. Skibe udløber og gamle IT systemer blev en stigende risiko. Mange medarbejdere og kunder har mærket en kraftig forandring når gamle mønstre og brydes ned og nye bygges op, når vi går fra et lukket system til et åbent og fleksibelt system. Vores medarbejdertilfredshed gik således ned i 2017 med 3 points, primært på grund af vor egen opfattelse af vort omdømme, og øget usikkerhed blandt visse medarbejdergrupper.

At kunne tilpasse sig forandringer er en evne, som bliver mere og mere vigtig. Det er også vigtigt at erkende, at vi ikke ville gøre nogen en tjeneste ved at udsætte, hvad der uden tvivl var nødvendigt. Resultatet af de forandringer vi har udført indtil nu er, at vi hele tiden bliver bedre og bedre til at håndtere de kommende udfordringer. Med det kommer arbejdsglæden også tilbage.

Vi har meget at gøre endnu, men vi er på rette vej. Vi tager ansvar for at være forandringsdygtige. Vi handler ud fra en klart defineret strategi, der skal sikre rederiets og Grønlands positive udvikling i de kommende år. Vi arbejder målrettet på at gøre det let at handle med Grønland.

Vi tager dermed et medansvar for at skabe de bedste muligheder for at gøre Grønland rigere. Hele tiden.

Overskud bærer ikke lønnen i sig selv: Økonomisk bæredygtighed
Royal Arctic Line er stolt over at bære et vigtigt ansvar: Vi sikrer en forsyning af den maritime transport for hele Grønland.

Men det er ikke nok at levere i forhold til forsyningspligten. Vi skal også gøre det på en måde, så vi kan økonomisk kan forny skibe og andet udstyr løbende. Samtidig skal vi gøre det muligt for hele Grønland at have de bedste muligheder for en sund økonomisk udvikling.

Det valg vi tog med vores strategi i 2015 var at fokusere på at gøre det let at handle med Grønland. Det valg handler om reduktion af omkostninger, bedre service til vore kunder, bedre evne til omstilling i en verden, der bliver mindre og mindre, og som skaber flere og flere muligheder.

Vi har nået vores mål, når vi løbende kan forny vore skibe og udstyr, opgradere vore medarbejderes færdigheder og vore produkter med det formål at gøre det let at handle med Grønland. Vi vil være forandringsdygtige, tænke langsigtet, for vore skibe holder i 15-20 år, og vi vil konstant udfordre os selv til at effektivisere yderligere, til glæde for vore kunder, vore medarbejdere og for Grønland i det hele taget.

Når vi tænker langsigtet, så behøver vi ikke at sætte priserne op, når det et enkelt år eller to går den forkerte vej. Et stort overskud i Royal Arctic Line betales af vore kunder og borgerne. Det rammer dagligvarepriser og konkurrenceevnen. Det er derfor ikke et formål i sig selv at have et stort overskud.

Derfor er vores planlægning baseret på en økonomisk bæredygtighedsmodel, som til stadighed hjælper os til at tage de rigtige langsigtede beslutninger. Vi arbejder for at sikre, at Royal Arctic Line fortsat kan udføre sin opgave med de bedste løsninger til den lavest mulige pris. Modellen gør også, at vi er istand til at se langsigtet på knapt så gode år. Det giver stamina i de konstante forandringer og forbedringer. Modellen hjælper også vore finansielle partnere til at se værdien af Royal Arctic Line.

Royal Arctic Line bygger infrastrukturen om i disse år. Vi har den nødvendige støtte fra vore finansielle partnere i denne transformation - vi er ikke alene om at tro på, at den fremtidige infrastrukturløsning indeholder et stort potentiale for Grønland. Der er nemlig god mening og meget værdi i at gøre det let at handle med Grønland.

Vores kerneprodukt er udvikling af mennesker
At gøre det let at handle med Grønland er en vigtig mission. Vi går fra at forsyne Grønland til også at være en del af vækstmotoren for Grønland. Vi skal reducere omkostninger, skabe en bedre service til vore kunder, og sikre en bedre evne til omstilling i en verden, der bliver mindre og mindre, og som skaber flere og flere muligheder.

Vi har i de sidste 2,5 år investeret i en ny ledelse i selskabet samlet i Nuuk. En ledelse som i lederrollen ikke har kendt til andet end forandringer i selskabet. Vi har opbygget et kendskab til vore medarbejdere ved hjælp af HR værktøjer, som er ”best-in-class”.
  • Vi ved derfor hvordan vore medarbejdere angriber problemer, lærer, samarbejder, udvikler, og vi ved hvad der motiverer dem.
  • Vi ved hvad de forskellige jobs indebærer.
  • Vi kender vore medarbejderes lederevner, før de selv ved de kan blive til gode ledere.
  • Vi kender vore medarbejderes styrker og svagheder, så alle kan kan tage del i de forandringer vi oplever.
  • Vi måler disse ting. Vi måler også hvordan den enkelte bidrager. Vi tager også konsekvensen, når det vi oplever giver anledning til korrigerende handlinger.

Vi tør godt at sige, at vi er længst fremme i Grønland med brugen af data drevet HR, der skaber de bedste muligheder for at forene personlig udvikling med virksomhedens behov for at kunne skabe resultater under forandring. Vi er langt fra færdige, men hver eneste dag bliver vi flere og flere i udvikling, vi bliver stærkere, og med det bliver vi også flere i virksomheden til at tage et ansvar. Dette vil gavne vores omstillingsevne betragteligt.

Derfor er alle medarbejdere i Royal Arctic Line et kerneprodukt i de forandringer vi løbende skal justere os til. Det er nemlig alle medarbejdere i Royal Arctic, der gør det muligt for os at leve op til vores mission om at gøre det let at handle med Grønland.