Vectrus Services A/S tilbyder integrerede og omkostningseffektive supportløsninger

Lørdag d. 4. april 2020
Vectrus Services AS
Emnekreds: Erhverv, Nyhedsbreve, Thule Air Base, Uddannelse.

Indholdsfortegnelse:
Om Vectrus Services A/S
Logistiske og infrastrukturelle opgaver på Thule Air Base
Den tekniske afdeling
Lufthavnsadministrationen
Logistikafdelingen
Serviceafdelingen
Lærlingeprogrammet på Thule Air Base
Uddannelsesmuligher
Uddannede lærlinge oktober 2017 -august 2019
Læs ogsåOm Vectrus Services A/S
Vectrus Services A/S er et dansk CVR-registeret selskab, oprettet og registreret i henhold til reglerne for aktieselskaber i Selskabsloven.

Som indehaver af vedligeholdelseskontrakten (også kaldt BMC) på Thule Air Base i Grønland, udfører Vectrus Services A/S gnidningsfrit og effektivt operationelle opgaver, vedligehold og support i de arktiske egne af Grønland. Som konsekvens af konkrete missionskrav og det hårde vejr i området, kræver dette arbejde en speciel sammensætning af såvel viden som faglige færdigheder. Arbejdet bliver udført af en dedikeret arbejdsstyrke bestående af grønlandske (10%) og danske (89%) medarbejdere.

Vectrus Service A/S har, udover opgaverne for US Air Force, det privilegium at servicere en lang række tredjeparts kontraktindehavere i forbindelse med deres arbejde på Thule Air Base. Dertil kommer opgaver fra en række videnskabelige organisationer, som f.eks. The National Science Foundation The Smithsonian Institution, NASA, DTU og DMI, samt støtte til både Arktisk Kommandos og det canadiske militærs operationer i Arktisk.

Vectrus Services A/S arbejder aktivt med uddannelsen af den grønlandske ungdom gennem firmaets lærlingeprogram. I samarbejde med 821 Air Base Group støtter programmet begivenheder, der er til glæde for indbyggerne i det nordvestlige Grønland.

Logistiske og infrastrukturelle opgaver på Thule Air Base

Den tekniske afdeling
Den tekniske afdeling varetager driften af de forskellige infrastrukturelle produktions- og distributionsanlæg, bygningsvedligehold, samt ingeniør- og rådgivningsopgaver. Dertil kommer en række miljøopgaver, samt en brand- og redningstjeneste. Entreprenørafdelingen varetager vejvedligehold, snerydning og terrænreguleringer. Derudover forvaltes driften af basens kommunikation, der ikke er klassificeret, som f.eks. internet, radio/tv og telefoni.

Lufthavnsadministrationen
Fra lufthavnsadministrationen styres den daglige drift af lufthavnen. Det omfatter opgaver som f.eks. service af fly, af- og pålæsning af gods og passagerer, samt tankning af fly. Dertil kommer opretholdelsen af et rednings- og alarmberedskab i lufthavnen og vedligeholdet af forskelligt lufthavnsmateriel, luftrumsovervågnings- og kontroludstyr, samt lufthavnens indflyvningssystem.

Logistikafdelingen
Logistikafdelingen, der også inkluderer en afdeling på McGuire Air Base i New Jersey, håndterer driften af verdens nordligste dybvandshavn, indkøb af varer og ydelser, driften af et varehus, styringen og reparationen af basens flåde af kørende materiel, opbevaring og distribution af brændstof, samt en lang række af logistiske transportopgaver, som f.eks. en taxaservice.

Serviceafdelingen
Fra Serviceafdelingen drives en buffetrestaurant, basens boligadministration og rengøringsservice. Afdelingen driver et fitnesscenter med bowling og holdundervisning, samt et aktivitetscenter med café, biograf, bog- og filmudlån, samt et hobbyværksted. Denne del af serviceafdelingen arrangerer desuden et væld af sociale fritidsarrangementer som f.eks. vandreture, foredrag og ATV-ture.

Lærlingeprogrammet på Thule Air Base
Vectrus Services aktiviteter i Grønland omfatter et indgående samarbejde med en række grønlandske uddannelsesinstitutioner. Samarbejdet inkluderer forskellige initiativer til glæde for den Nordgrønlandske befolkning. Samarbejdet omfatter blandt andet besøg på skolerne i de nærliggende bygder, skoleelevers besøg på basen, samt firmaets lærlingeprogram. Gennem lærlingeprogrammet er Vectrus Services med til at sikre grønlandske studerende en fortsat adgang til lærepladser, hvor de kan uddanne sig i et specifikt håndværk, samt udvikle deres faglige og sociale færdigheder under trygge omgivelser.

For at gøre opmærksom på sit lærlingeprogram er Vectrus Services repræsenteret på de årlige uddannelsesmesser rundt omkring i Grønland. Firmaets repræsentant på disse messer er lærlingesupervisor Margrethe Poulsen.

I 2019 var Vectrus Services blandt andet repræsenteret på messerne i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut og Nuuk. På disse messer mødtes Margrethe med både elever og forældre, hvor hun præsenterede firmaets uddannelsestilbud på Thule Air Base. Mere specifikt kunne hun fortælle om de konkrete lærepladser, om arbejds- og boligforholdene på basen, samt om mulighederne for fritids- og udendørsaktiviteter i Arktisk.

Uddannelsesmuligher
Vectrus Services har for tiden ni lærlinge ansat. Firmaet kan for eksempel tilbyde en uddannelse som kontorassistent, mekaniker, maskinfører, elektriker, varehusmedarbejder eller ernæringsassistent. Vectrus Services arbejder i øjeblikket på at få besat lærlingepladserne for de næste semestre. Over de sidste år har firmaet med stor succes uddannet flere lærlinge, og vi ønsker derfor at udvide og forbedre vores lærlingeprogram. Firmaets målsætning er at kunne uddanne 15 elever af gangen, med speciel fokus på elever fra de arktiske egne af Grønland.

Uddannede lærlinge oktober 2017 -august 2019
Nedenstående lærlinge er blevet uddannet af Vectrus Services A/S. Efter endt uddannelse har den udlærte lærling mulighed for at opnå fastansættelse i firmaet, såfremt der er en ledig stilling, der matcher deres kompetencer.
  • Entreprenørmekaniker Isaaq Kristiansen, oktober 2017
  • Kontorassistent Martha Sakæussen, november 2017
  • Ernæringsassistent Helga Leibhardt, december 2017
  • Kontorassistent Lillian Poulsen, marts 2018
  • Ernæringsassistent Billiam Aqipe, maj 2018
  • Maskinfører Suakannguaq Kristiansen, juli 2018
  • Maskinfører Malik Lyberth, juli 2018
  • Mekaniker Steve Madsen, juli 2018
  • Maskinfører Jan Olsen, juli 2019
  • Maskinfører Thomas Hosiassen, august 2019

Læs også
Greenland Contractors
Greenland Contractors har tabt kontrakten på serviceringen af Thule Air Base. Og det er rigtig dårlig nyt for det grønlandske samfund.

Landsstyret har tabt servicekontrakten på gulvet
Fra Inuit Ataqatigiit vil vi rigtig gerne støtte kravet om kompensation eller husleje, men vi er nødt til først at vide, om landsstyret til fulde har levet op til sit ansvar i sagsprocessen. Det mangler vi fortsat at få afklaret

Pituffik: landsstyret har ikke ”tabt servicekontrakten på gulvet”
Udbudsforløbet blev afsluttet den 31. oktober, med at USA meddelte offentligheden, at de havde valgt at tildele servicekontrakten på Thule Air Base til Exelis Services, som er et fuldt ud amerikansk ejet datterselskab.

Den tabte servicekontrakt på Thule Air Base
I den aktuelle sag om den tabte kontrakt på Thule Air Base behøver USA blot at henvise til de allerede fremlagte planer om massive militære besparelser i Europa og tilføje, at man sideløbende har genoptaget gamle planer om at lukke Thule Air Base og flytte aktiviteterne til Alaska

Pladsleje for Thule Air Base
At stille et meget beskedent og ellers ubrugt areal til rådighed for Thule Air Base er et let overkommeligt bidrag til den fælles sikkerhed. Det koster ikke Grønland en krone. Alligevel er der nogen, der ligefrem vil have penge for det.

Forsvarsaftalen af 1951
Bekendtgørelse om den i København den 27. april 1951 undertegnede overenskomst i henhold til Den nordatlantiske Traktat mellem Regeringerne i Kongeriget Danmark og Amerikas Forenede Stater om forsvaret af Grønland.

Hasteforespørgselsdebat, ordførertale af Johan Lund Olsen
Nu er det så op til USA at vurdere hvad ’i videst muligt omfang’ betyder – med andre ord hvor mange grønlandske arbejdspladser, lærepladser og skatteindtægter der kan blive plads til

Landsstyret har selv godkendt Pituffik-kriterierne
I denne uges AG fremgår det, at landsstyret nu bestiller en advokatundersøgelse af forløbet. Vi stiller dog spørgsmålstegn ved om en bestilt advokatundersøgelse er uvildig nok. Det er jo før set, at landsstyrets bestilte advokatundersøgelser er brugt som partsindlæg af landsstyret.

IA kræver genforhandling af forsvarsaftalen
Det står i dag klart, at tildelingen af servicekontrakten til Exelis Services A/S juridisk ikke står til at ændre. Det er derfor nu en rent politisk sag, som skal tages op på allerhøjeste politisk plan.