Drop Grønlandsbanken

Det gør navnet Grønlandsbanken til en falsk varebetegnelse. Banken burde skifte navn til »Hovedstadsbanken NUUK« eller kort og godt »MonopolBANKEN«

Fredag d. 8. oktober 1999
Kurt Kristensen
Emnekreds: Erhverv, Etik, Infrastruktur, Politik, Økonomi.

Indholdsfortegnelse:
Monopol
Forpligtigelse
Dybt beklageligt


- Hvorfor i alverden skal landskassen betale tre millioner kroner om året for at sikre, at Grønlandsbanken som enebank i Grønland kan nå ud til sine kunder. Dette spørgsmål stillede Atassuts finanspolitiske ordfører Anders Nilsson forleden i landstingssalen, da Landstingets drøftede Tillægsbevillingslov II. Denne lov indeholdt en ekstraudgift alene i år på en million kroner og hvert af de kommende år tre millioner kroner, fordi Grønlandsbanken har droppet ni byer på kysten.

- Det må og skal få alvorlige konsekvenser for Grønlandsbanken at lade disse ni byer sejle deres egen sø, siger Anders Nilsson.

Selv peger han på en række konsekvenser, som skal være hjemmestyrets svar på Grønlandsbankens handlemåde:

- Landskassen har placeret hundreder af millioner kroner i Grønlandsbanken, og disse penge skal naturligvis trækkes ud af Monopolbanken og placeres i en anden bank.

- En række pengetanke, blandt andet pensionskasser og fonde med bidragsydere fra de ni kommuner og fra landet i det hele taget, bør tage deres engagementer med Grønlandsbanken op til en kritisk revision.

Med direkte adresse til forbundsformand Jess G. Berthelsen undrer Anders Nilsson sig over, at SIK placerer sine pensionspenge i en bank, der er flintrende ligeglad med SIKmedlemmerne i de pågældende ni byer.

Monopol
Anders Nilsson gav Grønlandsbanken endnu et svirp:

- Grønlandsbanken har gennem mange år ført sig frem som fortaler for den frie konkurrence og det private initiativ. Banken, der først og fremmest ejes af de største banker i Danmark med Den danske Bank, Unibank og BG-Bank i spidsen, har indgået en aktionæroverenskomst, der forbyder aktionærerne at udøve konkurrerende bankvirksomhed i Grønland.

- Denne aftale er næppe, som loven ellers kræver det, anmeldt til Konkurrencenævnet, men effekten er klar: Grønlandsbanken har et de facto monopol på bankbetjening i Grønland. Dette monopol vil banken nu indskrænke til kun at omfatte de mest lukreative områder af landet, når det gælder adgang til lokal bankbetjening

- Det gør navnet Grønlandsbanken til en falsk varebetegnelse. Banken burde skifte navn til "Hovedstadsbanken NUUK" eller kort og godt "MonopolBANKEN", sagde Anders Nilsson fra Landstingets talerstol.

Forpligtigelse
- Men et monopol forpligtiger; man må tage det søde med det sure, understregede Anders Nilsson.

Det kan godt være, at der i de ni byer på kysten ikke er penge i en sådan mængde, at Grønlandsbanken finder det lukrativt at beskæftige sig med dem, men borgerne i de ni kommuner er medejere af landskassen, som har mange penge at flytte rundt med.

- Derfor burde landskassen overveje sit engagement med Grønlandsbanken, sagde Anders Nilsson.

Landsstyremedlem for økonomi Tuusi Motzfeldt siger til Sermitsiaq, at landskassen har omkring 200 millioner kroner stående i Grønlandsbanken, men at landsstyret ikke har planer om at trække penge ud af Grønlandsbanken.

Til gengæld forhandler Økonomidirektoratet med blandt andet Sparbank Vest i Skive om en løsning af de problemer, som Grønlandsbanken har påført de ni byer, Nanortalik, Narsaq, Paamiut, Aasiaat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Uummannaq, Upernavik og Tasiilaq.

Dybt beklageligt
De øvrige partier i Landstinget var enige i Atassuts kritik af Grønlandsbanken.

- Penge, der ejes og tjenes af hele samfundet; også i de små byer og i bygderne udenfor monopolbankens filialer, må betragtes under et, og disse penge er også med til at skabe monopolbankens ind- og udlånskapital, sagde Inuit Ataqatigiits finanspolitiske ordfører Asii Chemnitz Narup

- Det er derfor dybt beklageligt, at Grønlandsbanken ikke længere vil være med til at betale for bankforsyningen i bygder og byer udenfor sine filialer i Qaqortoq, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut og Ilulissat.