Sager om ansvarssvigt skal føres til ende

Enhver sag om ansvarssvigt bør føres til ende. Ikke for den enkeltes skyld, men for dem, handlingen kan berøre i fremtiden.

Tirsdag d. 14. december 1999
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Etik, Love og konventioner.

DET ER BESYNDERLIGT, der er så stor forskel på, hvad vi vi mener, moral er for noget. Bortset fra de gråzoner, der omkranser alting i denne verden, er de rimelig let at se forskel på, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Det skulle man i alt fald tro.

Men sådan er det ikke.


//////ATAGU :
Flere eksempler fra de senere år:
4/11-99:
17/9-99:
13/5-99:

23/4-99:

22/4-99:

13/4-99:
19/1-99:
12/1-99:
27/10-98:

8/10-98:
26/10-97:

26/10-97:
Hul på bylden
Frynsegodesager
Hjemmestyret kendte situationen i turismeselskab allerede i januar
Ansvaret for Disko skal placeres
Borgerne er ikke tilfredse med dommen
Historien gentager sig igen og igen og igen...
Fryns på frynsen
Skattesnyderi i Hjemmestyret
Skattefrit fryns til hjemmestyreansatte
Et narrespil
Ministeransvarlighed i KNR-skandalen
Dummede sig alvorligt
God moral er ikke nogen entydig størrelse.

Vi har set det i forbindelse med nogle toppolitikeres og embedsmænds skattesnyderier. Vi har set det i forbindelse med en ulovlig forvaltningspraksis, som førte til, at et landsstyremedlem for nogen tid siden så sig nødsaget til at trække sig, og vi ser det nu igen i forbindelse med den netop offentliggjorde ulykkesrapport vedrørende "M/S Diskos" havari i sensommeren.

Umiddelbart efter havariet ville skibets ejer, Greenland Tourism, ikke høre tale om et søforhør. Forsikringen betalte skaderne, så hvorfor alt det besvær, sagde selskabet. Men efter at være hvisket i ørerne, at der er en moralsk forpligtelse til at afdække, om sejladsen og dispositionerne i forbindelse med havariet er udført under iagttagelse af de sikkerhedsmæssige forskrifter, fandt Greenland Tourism det bedst at få foretaget et søforhør. Det var en rigtig beslutning, og så blev selskabet desuden sparet for den ydmygelse, at politimesteren måtte se sig nødsaget til at iværksætte det.

DET ER GODT at skifte holdning, når man forstår, at man har taget fejl. Men man bør også lære af det. Og det har selskabet øjensynligt ikke været god til. Som reder har selskabet ifølge direktøren ikke tænkt sig at foretage politianmeldelse mod "M/S Diskos" skipper, men har dog overvejet det (læs side 8 og 9).

- Hvad skal vi vinde? spørger direktøren. - Skibsføreren er fyret ligesom resten af besætningen, og krydstogtturismen er slut.

Det er sådan en holdning, der ikke holder moralsk. Skibsføreren er jo ikke blevet fyret, fordi han har foretaget sig noget forkert, men fordi skibet gik ud af drift, og der ikke mere var brug for ham. Det kommer ikke til at stå i hans papirer, at han har sejlet en omvej med omkring 100 mennesker ombord i et havareret skib, hvis sikkerhedstilstand, han ikke var i stand til at vurdere. Sådan en sag skal have konsekvenser - af hensyn til sikkerheden.

Nu må vi sætte vor lid til Søfartsstyrelsen, som skal bruge mindst 14 dage til at finde ud af, om der skal foretages politianmeldelse (side 8 og 9).

GREENLAND TOURISM er langt fra den eneste organisation, der tænker "moralsk rationelt" ved på forhånd at vurdere, hvad organisationen opnår ved det.

Da landsstyremedlem Michael Petersen trak sig tilbage på grund af sin forvaltningsfadæse vedrørende de grønlandske handicappede i Danmark, mistede Landstinget interessen for, om landsstyremedlemmet havde overtrådt loven om landsstyremedlemmers ansvarlighed. Tilbagetrædelsen blev afslutningen - i alt fald foreløbig.

Men hvad med loven. Alt tyder på, at ansvarlighedsloven blev overtrådt, og det er den jo stadig - også selvom landsstyremedlemmet har draget konsekvensen og trukket sig. Det svarer fuldstændig til en skatteinspektør, der bliver taget i tolden med et karton whisky i bagagen. Han slipper da heller ikke for tiltale ved at tage sin afsked.

Og "M/S Diskos" skipper er i fremtiden ikke mindre farlig for sine fremtidige passagerer, fordi hans ansættelse på skibet udløb.

DET ER EN ALVORLIG sag at fortsætte en lang sørejse med 100 mennesker ombord i et skib med hul i bunden, når skibet kunne være returneret til sikker havn i løbet af få timer. Det er ikke givet, at skipperen har gjort noget, der er så forkert, at han kan straffes for det. Men hvis han virkelig har truffet en beslutning, der er så uforsvarlig, at han ikke mere bør sejle med passagerer mere, så bør det have netop den konsekvens.

Derfor skal denne sag følges til dørs, og hvis en politianmeldelse er den formelt rigtige fremgangsmåde, så må den foretages ufortøvet.

Det er forkert, når man som Greenland Tourism blot siger, at sagen ikke mere har betydning for selskabet. Det er det samme som at sende Sorteper videre til sagesløse passagerer et eller andet sted i verden, hvor rederierne ikke kender noget til den bedrøvelige skippers kandidatur til u-bådskaptajn i civiltrafikken.

Enhver sag om ansvarssvigt bør føres til ende. Ikke for den enkeltes skyld, men for dem, handlingen kan berøre i fremtiden.