Tænk dig dog om, Jess G.

Der er i Grønland brug for 200-300 forskellige uddannelser. Det kan ikke være dit alvor, at et land med 40.000 indbyggere (renset for danskere) kan magte sådan en uddannelsesopgave?

Tirsdag d. 9. januar 2001
Peter Holm
Emnekreds: Etik, Sprog.

Så er der nye indlæg fra Jess G. Berthelsen i aviser og TV.

Efter med undren at have overværet hans udtalelser gennem de seneste år, er der egentlig kun én ting, der undrer mig endnu mere: Hvorfor er der så sjældent nogen, der tager til genmæle? Det har jeg spurgt mange fastboende om, og det har givet mange interessante svar. Men da jeg ikke er indstillet på at få en injuriesag på halsen, må jeg nøjes med at videregive mine egne kommentarer:

Sludder og vrøvl, Jess G.

Du bliver ikke udsat for racisme - nærmest tvært imod.

Danmark stiller samtlige sine uddannelsesmuligheder gratis til rådighed for alle i rigsfællesskabet - kun en tåbe kan kalde dét for racisme. Du kan tage imod tilbudet eller lade være. (Hvad er forresten din uddannelse?)

Der er i Grønland brug for 200-300 forskellige uddannelser. Det kan ikke være dit alvor, at et land med 40.000 indbyggere (renset for danskere) kan magte sådan en uddannelsesopgave? Grønland er ganske som Færøerne, Island, Sverige og Norge nødt til at tage mod Danmarks tilbud om gratis uddannelse. (Grønland har også indgået en gensidig aftale om uddannelse med Færøerne - skal det ske på Grønlandsk eller Færøsk? Eller dansk?)

Selvom uddannelserne for nogle stykkers vedkommende kan finde sted i Grønland, mangler der uddannelsesmateriale. Blandt andet fordi det grønlandske sprog ikke er velegnet til alle formål. Tænk for eksempel på ord som "overliggende knastaksel" eller ethvert tal over 20.

Du må ligeledes skrive mod bedre vidende, når du påstår, at der kun er 10 procent dansksprogede i Grønland - jeg tror, at mindst 80 procent af de mennesker, der opholder sig i Grønland, kan klare sig hæderligt på dansk. Måske ikke nok til en uddannelse (desværre), men nok til at forstå en TV-avis.

Når de hjemmehørende har lavere indtægt end folk, der kommer udefra, skyldes det nok, at den inviterede arbejdskraft har et højere uddannelsesniveau og derfor kan beklæde højere stillinger.

Du efterlyser også en folkeafstemning omkring sprog. Hvad forestiller du dig, resultatet kunne være? At dansk blev bandlyst, og at grønlandsk blev det eneste accepterede sprog i Grønland?

Jess G., tænk dig om!

Hvis dansk blev bandlyst i skoler, i offentlige institutioner og på større virksomheder, vil du opleve en flugt fra landet, som vil bringe Grønland tilbage til tørvehusene og suppegryderne. Allerede i dag har omkring 20 procent af alle grønlændere valgt at bo i Danmark. Og det er nok ikke de ringeste grønlændere, som mener, at de har en bedre fremtid der.

Du har ved flere lejligheder fremhævet, at nu bør Grønland styres ikke efter danske, men efter grønlandske præmisser.

Ærlig talt: Hvad er det for særlige grønlandske forhold, der gør, at den danske (vestlige) måde at arbejde, administrere og lovgive på ikke er god nok?

I vores del af verden er dansk som grøntsager: Du kan ikke nøjes med det, men du kan heller ikke klare dig uden! Men dét at en grønlænder taler dansk, er naturligvis ikke et knæfald for dansk eller danskere. Vi danskere er glade og stolte over fællesskabet med vores store nabo i nord. Vi tror og håber på, at mange grønlændere også fremover vil tage mod vores tilbud om uddannelse, ganske som vi danskere tager mod Grønlands tilbud om arbejde, indtil I kan selv.

Din populistiske holdning skaber flere fjender end venner til Grønland - og skader Grønlands sag mere end den gavner.

Hvorfor? Fordi du ved dit krav om udryddelse af alt dansk fjerner Grønlands reelt eneste mulighed for at komme på omgangshøjde med resten af verden.

Men SIK’erne er måske bange for konkurrencen?

Med venlig hilsen

Peter Holm