Hvor er børnenes rettigheder?

Som jeg forstår det, drejer det sig om børn, der er blevet forsømt på grund af alkoholmisbrug, hvilket landsstyremedlemmet allerede har gjort rede for i sin udtalelse. Jeg er sikker på, at det ikke kun finder sted i Ittoqqortoormiit, men i hele landet, ja, der findes endog mange børn, der forsømmes af den ene eller anden grund i hele verden. Det er derfor, jeg stiller spørgsmålet: Hvor er børnenes rettigheder?

Tirsdag d. 6. februar 2001
Pîtánguaq Møller
Emnekreds: Etik, Kultur og samfund, Sociale spørgsmål, Sundhedsvæsenet.

I disse dage kører debatten om landsstyrets lukning af spiritus i Ittoqqortoormiit som følge af alkoholmisbruget, der har ført til omsorgssvigt af børn.

Borgmesteren i Ittoqqortoormiit påstår, at kommunalbestyrelsen ikke er blevet hørt først, mens formanden for kommunernes landsforening påstår, at kommunernes rettigheder er blevet negligeret. På trods af jeg forstår reaktionen fra de pågældende, kan jeg ikke lade være med at undre mig over, at man prøver at lægge op til, at det er kommunernes/kommunalbestyrelsernes rettigheder, der er blevet negligeret.

Som jeg forstår det, drejer det sig om børn, der er blevet forsømt på grund af alkoholmisbrug, hvilket landsstyremedlemmet allerede har gjort rede for i sin udtalelse. Jeg er sikker på, at det ikke kun finder sted i Ittoqqortoormiit, men i hele landet, ja, der findes endog mange børn, der forsømmes af den ene eller anden grund i hele verden. Det er derfor, jeg stiller spørgsmålet HVOR ER BØRNENES RETTIGHEDER?

Det forgangne år 2000 blev markeret som Børneåret. Sidste år demonstrerede et stort antal børn og unge i Nuuk mod voksnes alkoholmisbrug, og optoget blev fulgt af Qanorooq. Har politikerne allerede glemt det?

Derfor er det yderst ønskeligt, at der iværksættes seriøse initiativer for børn på lands- og kommuneplan, ja med alles deltagelse, for vi plejer jo at sige, at børnene er landets fremtid.

Det er rigtigt, at kommunalbestyrelserne er blevet bemyndiget af Landstinget til at udstede bevillinger til salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Men hvor skarpt holdes der kontrol med disse?

Eksempelvis har jeg ikke set nogen opslag inde i de forretninger, jeg har været inde i her i Nuuk. De opslag, som jeg tænker på her, er nævnt i Landstingslov nr. 23, af 30. oktober 1992, om udhandling og servering af stærke alkoholholdige drikke, i kapitel 2, § 15, stk. 1 samt i kapitel 3, § 16, stk. 1, hvor der står:


//////"Salg eller udskænkning af stærke drikke er ikke tilladt til personer, der er under 18 år, eller er berusede".
I kapitel 3, § 16, stk. 3, står der:

//////"Bevillingshaveren skal på et for publikum synligt sted anbringe opslag om det i stk. 1 nævnte forbud".
De pågældende lovpligtige opslag er ikke til at finde i forretningerne her i Nuuk, Grønlands største by og hovedstad. Hvordan forholder det sig i andre kommuner?

Hvis alle parter - Grønlands Hjemmestyre, kommunalbestyrelser, handlende og restauratører - søgte at opfylde lovens krav i højere grad, ville man måske blive i bedre stand til at bremse forsømmelsen af børn som følge af alkoholmisbrug.