Undertrykkelse - men af hvem?

Hvis tvangsintegrationen fortsætter bliver Danmark måske snart tvunget til at oprette og drive skoler for det danske mindretal, i stil med skolerne i Sydslesvig. En mere nærliggende mulighed er dog at de danske faglige organisationer fraråder medlemmerne at søge stillinger i Grønland

Torsdag d. 14. juni 2001
Flemming Drechsel
Emnekreds: Etik, Love og konventioner, Politik, Sociale spørgsmål, Sprog, Uddannelse.

Formanden for Amnesty International i Grønland, Roland Thomsen (RT), udtalte i Radioavisen lørdag d. 2/6, at det grønlandske sprog efter hans mening undertrykkes i en sådan grad at det tangerer en krænkelse af menneskerettighederne.

RT fik samtidig sagt, at han har fulgt debatten om det grønlandske sprog igennem sine 20 år i Grønland, hvilket uden tvivl er sandt... Han taler dog ikke meget grønlandsk af den grund. Betyder det at RT er aktiv krænker af det grønlandske sprog?

I så fald bør Amnesty International i Grønland øjeblikkeligt finde en grønlandsksproget talsmand, i stedet for RT, sådan en sprogundertrykker!

Hmmm?, lad os lige bringe sprogdebatten væk fra det vildspor som RT af et godt hjerte, og mange før ham, har ført den ud på.

Hvis nogen skulle være i tvivl: De tilkaldte bliver ikke udkommanderet af den danske kolonimagt for at trælbinde det grønlandske folk!

Tilkaldte er helt almindelige danskere med mod på udfordringer - og som besidder nøjagtig de faglige kvalifikationer som Grønland efterspørger.

At afsætte midler til at alle tilkaldte og deres børn - udover at passe deres arbejde og skole - skal lære at tale grønlandsk i løbet af deres ofte korte ophold, er for mig at se et formålsløst spild af samfundets knappe ressourcer, hvis "eleverne" ikke er motiverede for det. Og at påstå at tilkaldtes - og mange fastboendes - brug af det danske sprog i Grønland skulle stride mod fundamentale menneskerettigheder er helt og aldeles åndssvagt!

Endnu et "omvendt overgreb" skete søndag d. 10/6 i radioavisen, hvor kulturudvalgsformanden i Nuuk, Myrna Lynge viste at hun er totalt ligeglad med dansksprogede forældres (og arbejdsgiveres) bekymring over den tvungne integration i skolen. Hun mener at tvangsintegrationen skal fortsætte, fordi man endnu ikke ved hvordan den vil virke på længere sigt. Synes udvalgsformanden at det er fornuftigt at gennemføre store reformer af børns skolegang, uden at hun først har tænkt lidt over hvilken effekt (og bivirkning) det nye system kan forventes at få?

Da Myrna Lynge åbenbart også mangler basal viden om lov og ret, så hermed en klarlægning: Hvis en vedtagelse er grundlovsstridig bliver den ikke mere lovlig af at Landstinget godkender den ved lov! I det aktuelle tilfælde må man dog gå ud fra at loven lige klarer skærene, eftersom Rigsombudsmanden og andre lærde har forholdt sig tavse.

Hvis tvangsintegrationen fortsætter bliver Danmark måske snart tvunget til at oprette og drive skoler for det danske mindretal, i stil med skolerne i Sydslesvig. En mere nærliggende mulighed er dog at de danske faglige organisationer fraråder medlemmerne at søge stillinger i Grønland. Dermed kan Grønland ganske langsomt blive tømt for de mest "problematiske fremmede" (akademikere, sundhedspersonale, håndværkere, lærere og, som vi hørte det i radioen, piloter) - problem løst! Hvad synes du om den vision for fremtiden, Jonathan?

Efter hetzen mod Anders Nilsson, og dermed hans 748 vælgere, er det allerede lykkedes at opnå et monokulturelt Landsting. Nu blev Anders Nilsson strengt taget ikke smidt ud, han valgte jo selv at gå forinden. Derfor var det kun et lillebitte nederlag for demokratiet (og for menneskerettighedserklæringens artikel 21,1:Enhver har ret til at deltage i sit lands styre enten direkte eller gennem frit valgte repræsentanter). Til gengæld var det jo en stor sejr til de selvudnævnte forvaltere af grønlandsk kultur!

Videre fremfærd af denne vej kan nok ikke ske uden krænkelse af de dansksprogedes rettigheder. Er der mon nogen som til den tid råber op på vores vegne?

Amnesty International i Grønland tør jeg i hvert fald ikke regne med!