Giver landsstyret en ekstra kvote af hvid- og narhvaler?

Kvoten af nar- og hvidhvaler er opbrugt i Upernavik og omegn, og fangstperioden er endda lige startet. Med andre ord - mange fangere har ikke en gang fanget en hval før de ikke må fange nogen hval. Derudover er kvoten opbrugt før hvalerne i deres vanding når frem til nogle bygder i området. Disse tilstande bliver meget problematisk virkning for fangerfamiliernes opretholdelse.

Torsdag d. 22. oktober 2009
Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Emnekreds: Bosætning, Fangst, Sociale spørgsmål.

I medfør af § 36, stk. 1 i ILandstingets forretningsorden fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål til landsstyret.

Spørgsmål til landsstyret
Giver landsstyret en ekstra kvote af hvid- og nar-hvaler?

Begrundelse:

Kvoten af nar- og hvidhvaler er opbrugt i Upernavik og omegn, og fangstperioden er endda lige startet. Med andre ord - mange fangere har ikke en gang fanget en hval før de ikke må fange nogen hval. Derudover er kvoten opbrugt før hvalerne i deres vanding når frem til nogle bygder i området. Disse tilstande bliver meget problematisk virkning for fangerfamiliernes opretholdelse.

Hvis de problematiske tilstande, kan blive lidt bedre her i efteråret, kan man ikke komme uden om at tildele fangerne en ekstra kvote af nar- og hvidhvaler. Mørketiden er ved at være over Nord-grønland, og det gør det ikke bedre, at landsstyret satte priserne ned på sælskind i efteråret.

© an

Efter hvad fangerne siger, er der masser af hvaler i omegnen, og på denne baggrund ønsker jeg, at der tildeles en ekstra kvote, for mange fangerfamilier kommer til at mangle kød og penge ved ikke at kunne fange hvaler.

På denne baggrund spørger jeg landsstyret om de vil give fangerne ekstra kvote.

Du kan læse besvarelsen her