Hvalroskvoter 2010

Det er første gang de tre bestande omkring Grønland er blevet optalt. De nye estimater medfører en mindre nedsættelse af kvoten i Nordvest, samt betydeligt større kvote til den vestlige bestand.

Tirsdag d. 20. juli 2010
Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Emnekreds: Fangst.

På baggrund af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros, har landsstyret fastsat en årlig kvote for fangst af hvalros. Kvotefastsættelsen er fastsat under hensyntagen til internationale aftaler, biologisk rådgivning, brugerviden, samt høring af Fangstrådet.

Grundet offentliggørelse af nye tællinger efter fangstarets start har der været fastsat midlertidig kvote for 2010, svarende til kvotefastsættelserne for 2009. Fangster foretaget i indeværende kvoteår indgår i disse kvoter. Kvoten for 2010 er fastsat efter ny radgivning fra NAMMCO.

Det er første gang de tre bestande omkring Grønland er blevet optalt. De nye estimater medfører en mindre nedsættelse af kvoten i Nordvest, samt betydeligt større kvote til den vestlige bestand. Rådgivningen er baseret på de nye optællinger, den historiske fangst samt undersøgelser af levevilkårene i området.

Den nedsatte kvote for Nordvest skyldes at de nye tællinger viser en mindre bestand, samt at fangsten fra Grise Fiord på gennemsnitligt 4 hvalros per år er medregnet. Fangsten fra Upernavik bliver nu ikke længere taget fra Nordvestbestanden.

Dette er sket efter rådgivning fra Grønlands Naturinstitut. Fangsten fra lqaluit, Pangnirtung, Qikiqtarjuaq er estimeret til 16 hvalros per år, der fra trækkes kvoten for vestbestanden.

Der findes ingen forvaltningsaftale om fælles bestande af hvalros mellem Grønland og Nunavut, men er et tilbagevendende emne under eventuelt i JCNB-møder. Grønland modtager rådgivning via NAMMCO, hvor Canada deltager som observatør.

I forbindelse med at fastsættelsen af hvalroskvoter, har man fra særmeldings skemaerne observeret, at anskudte og mistede dyr ikke indberettes. Af fangsterne fra 2006 til 2009, er der indberettet ét mistet dyr. Dette er et krav i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros.

Grønlands Naturinstitut (GN) anbefaler at der anvendes et fangsttab på 15 % for den vestlige bestand, og 11,5 % for den østlige bestand i beregning af årets kvote. Kvoterne nedsættes indtil indberetning af mistede dyr bliver overholdt.

Kvoteoversigt
For at undgå et muligt eksportforbud på produkter fra hvalros, indarbejdes rådgivningen fra NAMMCO i kvoterne for 2010 (tabel 1).

Regional kvotefordeling


Reduktion af hvalroskvote i Qaanaaq kompenseres med en i forvejen øget kvote af moskusokser og uændret rensdyrkvote, som er sket efter høring af kommunen og KNAPP.