Isbjørnekvoter 2011

Grundet manglende ny biologisk rådgivning, fastsættes kvoterne for 2011 og 2012 til 130 årligt, som er det samme niveau som 2009 og 2010 med mulighed for fratræk ved overfangst. Derudover ønsker medlem af landsstyret at der til Østgrønland gives 10 ekstra isbjørne i 2011 med henvisning til henvendelserne fra Kommuneqarfik Sermersooq om øget kvote, således den samlede kvote for 2011 er 140 isbjørne.

Torsdag d. 13. januar 2011
Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Emnekreds: Fangst, Jagt.

Indholdsfortegnelse:
Isbjørnekvoten fordelt per forvaltningsområde 2011:
Baggrund
Kvoter for henholdsvis for kvoteåret 2011 og 2012
Lovgrundlag


Landsstyret har d. 4. januar 2011 godkendt isbjørnekvoten for 2011:

Isbjørnekvoten fordelt per forvaltningsområde 2011:

*Fratræk for overskredet kvote 2009

** Fratræk for overskredet kvote 2010

Kvoterne fordeles til forvaltningsområderne hvor kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hvorledes disse anvendes. Resultatet af fordelingen meddeles til Departementet.

Baggrund
På baggrund af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 22. september 2005 om beskyttelse og fangst af isbjørn, der trådte i kraft den 15. oktober 2005, skal landsstyret fastsætte en årlig kvote for fangst på isbjørne. Kvotefastsættelsen skal ske under hensyntagen til internationale aftaler, biologisk rådgivning, brugerviden samt orientering af Fangstrådet.

Kvoter for henholdsvis for kvoteåret 2011 og 2012
Grundet manglende ny biologisk rådgivning, fastsættes kvoterne for 2011 og 2012 til 130 årligt, som er det samme niveau som 2009 og 2010 med mulighed for fratræk ved overfangst. Derudover ønsker medlem af landsstyret at der til Østgrønland gives 10 ekstra isbjørne i 2011 med henvisning til henvendelserne fra Kommuneqarfik Sermersooq om øget kvote, således den samlede kvote for 2011 er 140 isbjørne.

På baggrund af ovennævnte og fangsterne sidestillet med den biologiske rådgivning, foreslår APNN, at kvoten fastsættes til 130 + 10 ekstra til Østgrønland i 2011 og i alt 130 i 2012. Det vil sige en ændring på 10 ekstra dyr i Østgrønland i 2011. Eventuelle overfangster fra kvoteåret 2010 eller 2011 vil fratrækkes efterfølgende kvoteår.

Årsagen til at flere områder deler en kvote er, at isbjørnen i de berørte områder forekommer sporadisk. For at sikre at kvoten opfanges, ønsker Departementet fangsten delt blandt de områder/bygder med lave fangsttal.

Lovgrundlag
I forbindelse med fangst af isbjørne, er de nærmere bestemmelser beskrevet i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 22. september 2005 om beskyttelse og fangst af isbjørne.