Landskassens regnskab - Beretning for 2011

De samlede driftsudgifter og tilskud faldt med 0,5 pct. fra 2010 til 2011, mens indtægterne steg med 3,3 pct. Stigningen i indtægterne kan i stort omfang tilskrives den øgede aktivitet og afledte effekter af olieefterforskning og efterforskning efter hårde mineraler.

Onsdag d. 16. maj 2012
Landsstyret
Maliina Abelsen
Emnekreds: Finanslov, Forårssamling 2012, Økonomi.

Årets resultat
Der var i 2011 en stigning i den økonomiske aktivitet. Efterforskning efter olie til havs og hårde mineraler til lands bidrog til at skabe vækst og til at øge Landskassens indtægter.

Priserne på hellefisk og rejer var gode, og det bidrog til at øge indkomsterne i fiskeriet, selvom de fangede mængde var mindre end i 2010.

De samlede driftsudgifter og tilskud faldt med 0,5 pct. fra 2010 til 2011, mens indtægterne steg med 3,3 pct. Stigningen i indtægterne kan i stort omfang tilskrives den øgede aktivitet og afledte effekter af olieefterforskning og efterforskning efter hårde mineraler.

Landskassen fik i 2011 et DAU-underskud på 161 mio. kr. mod et budgetteret underskud inkl. tillægsbevillinger på 390 mio. kr. Det vil sige en forbedring på 229 mio. kr. Skatter og afgifter indbragte 179 mio. kr. mere end budgetteret. Stigningen skyldes især de afledte effekter af stor aktivitet inden for efterforskning efter olie og mineraler. Denne aktivitet varierer betydeligt fra år til år og var ekstraordinært stor i 2011. Det blev i efteråret 2011 klart, at skatteindtægterne ville blive forøget med mere end 140 mio. kr. For at forstærke uddannelsesindsatsen indstillede landsstyret til Landstingets Finans- og Skatteudvalg at bruge disse særlige indtægter til at investere 141 mio. kr. i nye kollegier og skolehjem i Tasiilaq, Sisimiut, Aasiaat, Uummannaq og Qaqortoq.

For landsstyret har det været væsentligt, at nye initiativer i løbet af 2011 skulle finansieres, og at der skal være balance på drift og anlæg. Disse mål er opfyldt i 2011-regnskabet. Der er opnået et resultat med overskud på drift og anlæg (DA-resultatet), selv om der er givet tillægsbevillinger. De største tillægsbevillinger er givet til byggerier af kollegier og skolehjem.

Landskassens resultat opgøres som et DAU-resultat, det vil sige samlet for Drift, Anlæg og Udlån. Dermed får udlån til eksempelvis store vandkraftværker stor virkning på resultatet. Derfor er DA-resultatet (Drift og Anlæg) bedre som udtryk for selvstyrets løbende aktiviteter. DA-resultatet blev på 49 mio. kr. og opfylder landsstyrets mål om et overskud på DA-saldoen.

Finansloven for 2011 blev vedtaget med et DAU-underskud på 200 mio. kr. og et positivt DA-resultat på 13 mio. kr. Landsstyret har gennem året forelagt sager for andsstingets Finans- og Skatteudvalg, som har godkendt bevillinger med en negativ finanseffekt på 190 mio. kr. Det samlede budgetterede underskud blev således 390 mio. kr. og et DA-underskud på 176 mio. kr.

De sager, som Finans- og Skatteudvalget har godkendt for 2011, er samlet i den årlige tillægsbevillingslov, som forelægges for Landstinget på forårssamlingen 2012.

Landskassens regnskab - Beretning for 2011
Landskassens regnskab for 2011