Politikerne skal holde sig fra Royal Greenland

Kommunalpolitikere kunne i stedet appellere til fiskere om at sikre indhandlingen til fabrikken og appellere til medarbejderne om at passe deres arbejde også efter lønudbetaling

Fredag d. 9. februar 2001
Sermitsiaq
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri, Politik, Økonomi.

Nogle lokalpolitikere.vil stadig blande sig i driften af Royal Greenland. Tilsyneladende fordi de skal markere sig her op til kommunalvalget. Men de tænker mere på deres eget valg, end på landets ve og vel.

Det er utroligt farligt at blive ved med at filetere fisk fra talerstolen i stedet for at koncentrere sig om, at give erhvervslivet nogle ordentlige rammer inden for hvilke det kan agere.

Hver gang en fisker klager over indhandlingen, kræver lokalpolitikere, at Royal Greenland skal ho1de åbent eller de vil overtage fabrikken. Det er givet, at hvis der er råvarer nok, skal Royal Greenland nok holde åbent.

Politikere i nord og syd river og flår i virksomheden, og det kan betyde, at virksomheden rives i stykker. Det er et livsfarligt spil. Hvor man satser en af de få virksomheder, som skaber eksport til landet. Det er den eneste større produktionsvirksomhed, som sikrer en eksportindtægt. I stedet for at bekæmpe den, burde kommunerne være glade for, at den er placeret i deres kommune. Man burde værne om den. Medarbejdere og kommunalpolitikere burde give den så gode betingelser som muligt. Kommunalpolitikere kunne i stedet appellere til fiskere om at sikre indhandlingen til fabrikken og appellere til medarbejderne om at passe deres arbejde også efter lønudbetaling.

Forskellige borgmestre her i landet er ikke valgt til at drive den lokale fiskeindustri og kommunalbestyrelserne skal lade være med at blande sig i Royal Greenlands drift.

Det kan undre at Ole Dorph er med til at underminere byens største erhvervsvirksomhed, ja landets største fiskerifabrik, og vil kommunalisere anlægget. I stedet for at være glad for det store anlæg og de mange arbejdspladser, vil man overtage det - sandsynligvis uden at betale for det.

De samme politikere, som forsøger at smadre Royal Greenland, kræver øget selvstyre, og nogle vil have fuld selvstændighed.

Men det hænger ikke sammen. Royal Greenland er med sin produktion med til at skabe det økonomiske grundlag for selvstyre og selvstændighed. Men det økonomiske grundlag kan kun sikres, hvis virksomheden drives forretningsmæssigt.

Verbale krav om selvstyre gør det ikke, når det ikke har noget reelt økonomisk indhold.

De politikere, der mener, at Royal Greenlands anlæg skal holdes åbne for at tilfredsstille fiskere, arbejdere og kommuner, har misforstået deres rolle. Fabrikker skal selvfølgelig kun drives, hvis de giver et økonomisk afkast.

Det er ikke Royal Greenlands opgave at drive arbejdsmarkedspolitik og sikre beskæftigelsen. Det er Royal Greenlands opgave at drive en overskudsgivende produktion inden for fiskeriet.

Politikere må tænke længere end til næste valg, og se længere end deres egen næsetip.

I næste uge samles politikere og interessenter til fiskerikonference i Ilulissat, og der bliver uden tvivl igen stillet krav til Royal Greenland om at opfylde alle mulige politiske krav. Men så må landsstyret stå fast og sikre, at Royal Greenland blive drevet som forretning.

Det kan godt være, at det betyder, at fabriksanlæg bliver lukket, når der ikke er nogen indhandling. Men politikerne må løse arbejdsmarkedspolitikken og ikke stirre sig blind på Royal Greenland.