Katastrofevarsel

Fiskernes situation er angiveligt desperat. De kan ikke drive rentabelt fiskeri med de priser på rejer og hellefisk, som Royal Greenland kan betale. Derfor måtte de sætte trumf på.

Tirsdag d. 8. maj 2001
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri, Love og konventioner, Politik, Økonomi.

Problemerne i fiskeriet er ikke en konflikt mellem fiskerne og fiskeopkøberne, mellem KNAPK og Royal Greenland. Det ser bare sådan ud. Royal Greenland sætter jo priserne ned, og fiskerne aktionerer.

Men så enkelt er det ikke.

Det er fiskeriets forhold, der er noget galt med. Det er de rammer, som skabes politisk. Det er en forkert fiskeripolitik, eller vel snarere en manglende fiskeripolitik, der bærer ansvaret. Vi savner en overordnet plan, der tager samlet stilling til konsekvenserne af fiskeriets forhold, og retter ind efter den. Som fiskeriet udvikler sig i øjeblikket, vil det om forfærdende kort tid få alvorlige følger for landets økonomi. Tilførslerne falder, og flyttes fra landanlæg til indhandlingsskibe, som gør arbejdskraften i land overflødig.

Tilførslerne af hellefisk var i første kvartal i år mindre end halvdelen af tilførslerne sidste år. Det øger produktionsomkostningerne. Det lukker fabrikker og sender medarbejderne hjem. Det tvinger indhandlingspriserne ned. Det skaber ustabil forsyning af verdensmarkedet, og Grønland mister afgørende indtægter.

Den store forskel i tilførslerne skyldes politisk smøl. I stedet for tre måneders garnfangst efter hellefisk sidste år, blev det til en uge i år.

Fiskernes situation er angiveligt desperat. De kan ikke drive rentabelt fiskeri med de priser på rejer og hellefisk, som Royal Greenland kan betale. Derfor måtte de sætte trumf på, og politikernes manglende engagement i Grønlands hovederhverv drev KNAPK-medlemmerne til en ulovlig aktion, der ud over fiskeanlæggene også ramte forsyningen, passagerskibene, turismen og fritidssejlerne.

Fiskernes aktion er forståelig, men ulovlig. Derfor må vi tage afstand fra den. Men nu har landsstyret, som gennem en utilstrækkelig eller forfejlet fiskeripolitik bærer skylden for fiskeriets situation, accepteret den lovløse aktionsform ved at indgå en aftale med fiskerne.

Før havneblokaden forsøgte fiskerne at finde ud af, hvilke lovlige midler, der kunne tages i anvendelse, og organisationens advokat kom med det besynderlige forslag, at Royal Greenland kunne indankes for konkurrencenævnet for at udnytte sin monopollignende stilling til ensidigt at fastsætte priser. Det må vist være en juridisk misforståelse, at man med konkurrenceloven i hånden kan tvinge en køber til at give en højere pris, end køberen har råd til.

Andre lovlige midler havde KNAPK ikke.

Tilbage var kun at iværksætte den varslede, ulovlige havneblokade, som landsstyret nu har legaliseret.