Royal Greenland kan ikke løbe fra sin aftale med hjemmestyret

De aktiviteter, der er omfattet af aftalen, er gældende til udgangen af 2002, hvilket i sagens natur betyder, at aftalen er bindende for Royal Greenland hele dette år og hele næste år med

Fredag d. 24. august 2001
Johan Lund Olsen
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri, Infrastruktur, Politik, Royal Greenland i krise.

Man bør i denne her sag erindre sig - især fra den kommende koncernchefs side, at Landsting og Landsstyre på den ene side og Royal Greenland A/S på den anden side har indgået en kapacitetstilpasningsaftale om RG’s landanlæg.

De aktiviteter, der er omfattet af aftalen, er gældende til udgangen af 2002, hvilket i sagens natur betyder, at aftalen er bindende for Royal Greenland hele dette år og hele næste år med.

Formålet med aftalen var, at der i Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Maniitsoq, Qaqortoq samt i Alluitsup Paa skulle etableres alternative produktioner til fortsat sikring af beskæftigelsen for de, der allerede var i arbejde. Siden aftalen blev indgået er produktionerne i Qaqortoq og i Alluitsup Paa overdraget til NUKA A/S.

Det betyder igen, at så længe aftalen er gældende, så har Royal Greenland A/S altså en forpligtelse til at opretholde og etablere et bestemt antal arbejdspladser.

Keld Askær kan derfor ikke i en håndevending - selvom han gerne ville - lukke aktiviteterne i Qasigiannguit, Qeqertarsuaq og delvis i Maniitsoq, da det fra Royal Greenlands side ville være et klart brud på en indgået aftale.

Keld Askær bør derfor især huske på, at RG A/S ensidigt ikke kan lukke de aktiviteter, der er omfattet af kapacitetstilpasningsaftalen.

Situationen giver imidlertid anledning til, at der bør tages konkrete og nødvendige initiativer med henblik på at sikre fortsat råvaretilførsel til hellefiskefabrikkerne. Det drejer sig om frilleproduktionen i Qeqertarsuaq, frille- og filetproduktionen i Qasigiannguit samt røgeriet i Paamiut:
  • På sigt er det absolut nødvendigt at neddrosle indsættelse af indhandlingsskibe til hellefisk, da den form for aktivitet ikke er helt i overenstemmelse med fiskerilovens formålsintentioner.
  • At Royal Greenland A/S fremover foretager akvitetsnedskæringer på sine fabrikker i udlandet førend det samme sker her til lands.
  • At driften i Royal Greenland A/S underkastes en nærmere undersøgelse. Behovet herfor har jeg tidligere ikke lagt skjul på, senest i forbindelse med fiskerikonflikten her til foråret. I den henseende er jeg derfor også fuldstændig enig med Landsstyremedlemmet for Erhverv, der åbenbart også mener det samme.