Fastholder påstand om »usmagelig kritik «

Således vil man være i stand til at påstå, at Verdens højeste bjerge ligger i Grønland, altså hvis man beregner højden i forhold til indbyggerantallet! Når forfatterens bog er baseret på stort set de samme tal som hjemmestyret bygger sine analyser på, er det et spørgsmål om statistiske modeller for at få et resultat

Torsdag d. 25. oktober 2001
Ellen Kristensen
Emnekreds: Anmeldelser af bøger, film mv, Bøger, Fiskeri, Jagt, Miljø og natur, Politik.

I AG’s leder den 9. oktober får jeg en ordentlig én over næsen for at udtrykke min bekymring over det angreb, som for tiden rettes mod de grønlandske fangere, fiskere og naturforvaltning. Men AG bringer desværre kun et mindre uddrag af, hvad jeg sagde. I sin helhed lød min udtalelse: "Jeg taler om fremtiden, og man hører meget om det arktiske miljøs kritiske tilstand, og man får at vide, hvorledes de levende ressourcer bliver knappe. Vi ved også, at biologerne advarer mod overudnyttelse af visse dyregrupper, men bemærk at der ikke er tale om dyrearter. Vi er godt klar over, at der visse steder finder en uhensigtsmæssig naturforvaltning sted, og der bliver også gjort noget ved det. Grønland er for tiden under et voldsomt og helt usagligt angreb for, at vi helt har mistet kontrollen med vores ressourceudnyttelse. Det er ikke korrekt. Der mangler en årsagsforklaring på, hvorfor visse ressourcer forsvinder fra vores område. Jeg kan hér nævne, at grænseoverskridende forurening og den globale opvarmning har stor indflydelse på såvel flora som fauna. Men der er også andre faktorer. Lad mig blot nævne, at det enorme antal sæler, som nu befinder sig i vore farvande, så rigeligt spiser af de fødeemner, som er livsgrundlag for andre dyr, som for eksempel fugle og fisk. Derfor er det ikke blot et usagligt, men også et usmageligt angreb, der er iværksat mod den grønlandske befolkning."

Jeg står fast ved mine udtalelser. Måden, som forfatteren til bogen "Farvel til Grønlands Natur" fremturer med, er usmagelig. På et offentligt møde i Zoo i København hængte han en embedsmand i hjemmestyret ud som værende dum. Andre, som ønskede en saglig dialog, blev affærdiget som uvidende. Og så var der truslerne om, at Grønland bare skulle vente sig til hans bog udkom på engelsk! Er det ikke usmageligt?

Én af mine venner fortalte mig engang, at statistik kan bruges til mange ting. Således vil man være i stand til at påstå, at Verdens højeste bjerge ligger i Grønland, altså hvis man beregner højden i forhold til indbyggerantallet! Når forfatterens bog er baseret på stort set de samme tal som hjemmestyret bygger sine analyser på, er det et spørgsmål om statistiske modeller for at få et resultat. Forfatteren, som er journalist, benytter tallene på sin egen slagfærdige måde og kommer frem med dommedagsprofetier. Hjemmestyrets embedsmænd, der er biologer, benytter tallene på en anden måde, samtidig med at de inddrager en række andre relevante faktorer. Og her må man altså ikke glemme de klimasvingninger, som Grønland altid har været udsat for. Den globale opvarmning vil antageligt få endnu mere indflydelse på vores natur. Forfatteren mangler alle disse årsagssammenhænge og leverer derved et angreb mod vores fangere, fiskere og forvaltere.

Er det ikke usagligt?

//////Kære Ellen Kristensen
Det er rigtigt, at vi ikke bragte dit indlæg om sagen i fuld længde, men det ændrer ikke ved principperne i diskussionen.

Jeg kan ikke udtale mig om andet end bogens indhold og den usaglige modtagelse, den har fået her i landet. Kjeld Hansens opførsel i forbindelse med bogudgivelsen ved jeg intet om, men det har ingen betydning for diskussionen.

Det er ikke rigtigt, at bogen ser bort fra andre årsager til den grønlandske naturs tilbagegang. Forfatteren nævner, at de er der, men han har tydeligt nok ikke set det som sin opgave at skrive en afhandling om alle de faktorer, der påvirker miljøet. Det er ikke nogen fejl.

Og netop i bevidstheden om, at der er mange andre årsager til naturens trængsler end fangst og forstyrrelser, bør vi skærpe opmærksomheden og slå bremserne i.

Det er forkert af dig at drage paralleller til idioter, der vil påstå, at Grønland har de højeste fjelde i verden i forhold til folketallet. Kjeld Hansens korrekte tal og tabeller er i sig selv kontroversielle nok til at rette en alvorlig anklage mod den grønlandske naturforvaltning. Det er det, denne sag handler om, og på den baggrund skal vi her i landet gå langt mere alvorligt til værks end hidtil. Det betyder blandt andet totalfredning af en række fuglebestande og formentlig også bestande af havdyr (så vidt jeg har læst teksten både hvalros og hvidhval), og det er der foreløbig ingen grund til at tro, at du og de øvrige politikere vil røre en finger for.

Venlig hilsen
Jens Brønden