Udskil fisker- og fangererhvervet til et selvstændigt erhverv

For det andet: priserne på olie- og andet brændstof er steget med øjeblikkelig virkning, og det vil have alvorlige konsekvenser for jollefiskerne. Jeg mener at der må indføres benzintilskud til erhvervsfangerne og fiskerne

Lørdag d. 26. januar 2002
Efraim Olsen
Emnekreds: Fiskeri, Fritid, Jagt, Miljø og natur, Politik.

Når man tænker på hvad der sker i disse år, synes det som om de offentlige myndigheder er blevet mere ligegyldige med fanger- og fiskererhvervet. Det kom til udtryk i slutningen af året og begyndelsen af det nye år, hvor der kom meldinger, der vil få svære konsekvenser.

For det første: Fuglebekendtgørelsen er blevet ændret, således at hele fuglefangsten slutter den 15. februar. Fangerne er dermed blevet ført bag lyset, og her kan man se, hvem der har været stærkest, idet KNAPK meddelte i pressen, at organisationen har været i mindretal. Hvor er aftalen fra to år siden om at biologerne skal samarbejde med fangerne gennem KNAPK ud fra deres erfaringer blevet af? Man har endnu engang glemt den.

Jeg blev ikke mindst forundret over at høre, hvad landsstyreformanden sagde i et interview lige før årsskiftet. Her kunne man nemlig høre, hvor lidt han havde til overs for fangerne.

Endvidere fandt jeg udtalelserne fra det nye landsstyremedlem for miljø som taget direkte fra hans forgænger, og det foranlediger at jeg skriver dette indlæg. Vil man gøre det grønlandske folk til brugere af fangstdyr alene på baggrund af kulturelle forhold? Det er deres budskab i udtalelserne, nemlig at den grønlandske befolkning siden tidernes morgen har været afhængig af fangstdyrene. Men den holdning har betydet at alle kunne tage ud på fangst, hvilket har medført en stor tilbagegang af bestanden af fangstdyr.

Jeg tror derfor, at hvis vi skal ændre den måde vi udnytter fangstdyrene på, og såfremt man i en restriktionssituation prioriterer kulturen højst, så vil vores ægte kultur: den grønlandske fanger og fisker, forsvinde helt.

Idag har man ikke offentliggjort hvor stort et indhug fritidsjægerne gør i dyrebestanden, idet man hidtil sammenfører hele fangsten under ét i fangststatistikken.

Derfor er det blevet yderst nødvendigt, at man sikrer en beskyttelse af fangeren i disse år, hvorfor der lovgivningsmæssigt tages en beslutning om at der kun må tildeles fangstbeviser til erhvervsfangere- og fiskere. På den måde vil vi kunne forsvare os imod presset fra omverdenen, idet vi vil kunne sige, at vi beskytter dyrene og at kun fangere med fangstbevis kan drive fangst!

Det vil medføre meget større beskyttelse af dyrene, og respekten for hvad fangerne og fiskerne ernærer sig med vil ligeledes blive større og tydeligere. Hvis det kan lade sig gøre, også fra det offentliges side.

Vores udmelding til omverdenen i dag er nemlig ikke så passende, hvor bekendtgørelsen giver erhvervsfangere og fritidsjægere rettigheder til fangst, hvilket tydeliggør at restriktioner ligger bag beslutningerne.

Det er derfor jeg mener, at biologernes indstilling om at fuglefangst forbydes fra den 15. februar er en overdrivelse, der overhovedet ikke passer til fangernes og fiskernes tankegang. På den måde vil fangstsæsonen for vandrefugle slutte, før fuglene overhovedet er kommet tilbage. Dermed vil der ske en kraftig stigning i Grønlands import af kyllinger. Det sker på trods af det offentlige bliver ved med at sige, at landet skal være selvforsynende, også med hensyn til de levende ressourcer. Men idag er lovgivningen direkte modsat.

For det andet: priserne på olie- og andet brændstof er steget med øjeblikkelig virkning, og det vil have alvorlige konsekvenser for jollefiskerne. Jeg mener at der må indføres benzintilskud til erhvervsfangerne og fiskerne.

Af hensyn til de ovenstående forhold omkring fangstdyrene, er det meget passende at adskille fisker- og fangererhvervene helt. Lignende ideer har tidligere været fremsat, men indhandlingsstederne har været tilbageholdende af hensyn til kontrollen. Men idag er mulighederne for at udføre kontrol blevet så gode, at man ikke længere kan bruge det som en undskyldning.

Undertegnede mener derfor, at der skal tages en politisk stilling til at fangerne og fiskerne skal have ensartet behandling, og at man på den måde opnår tilskud til benzin.