Giv de unge fiskere en chance!

Hvorfor traf du en helt anden beslutning da du kom tilbage til Nuuk efter at have opført dig forstående overfor fiskerne i forbindelse med høringerne omkring garnfiskeriet efter hellefisk og mødet med fiskeriets repræsentanter i Ilulissat?

Fredag d. 1. marts 2002
Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Emnekreds: Fiskeri, Politik.

Vi husker allesammen den 4. maj 2001, hvor fiskere iværksatte havneblokader som følge af deres utilfredshed med indhandlingspriser og fiskerivilkår.

For at løse problemet nedsatte Landstinget og Landsstyret et hurtigtarbejdende udvalg i samarbejde med KNAPK. Som en midlertidig løsning satte man taksterne på olie og brændsel ned generelt, og ikke kun for fiskerne, men også til fordel for landsstyre- og landstingsmedlemmerne. (Det vil sige kom prislempelserne i stand ikke alene for de trængte fiskere, men også for andre, der ikke havde tilknytning til fiskeriet, som følge af fiskerne anstrengelser).

Vi har derfor endnu engang gode grunde til at takke fiskerne på dette område.

Hvor langt er det hurtigtarbejdende udvalg, der har fået betegnelsen Enoksen-udvalget, nået med sine opgaver, der skulle gerne løse alle problemerne for fiskeriet og dets berøring med samfundet?

Jeg kræver at få svar på det, idet min forespørgsel fra efteråret om jollefiskernes vilkår ikke er blevet besvaret.

Med dannelsen af det hurtigtarbejdende udvalg kom der håb hos fiskerne om at der arbejdes for at finde frem til nogle løsninger for fiskeriet og produktionsanlæggene, men nu er der allerede gået et halvt år, hvor fiskernes vilkår endog er blevet værre end før den 4. maj 2001.

Vi husker at debatten i høj grad handlede om problemerne for det kystnære fiskeri.

Men nu viser det sig at man har opbrugt kvoterne til det kystnære fiskeri og dermed muligheden for at forhøje kvoterne for de fiskere, der allerede har opfisket deres kvote, ved at man har givet 10.000 tons rejer fra kvoten for det kystnære fiskeri til det havgående fiskeri. Det vil også resultere i at Royal Greenland kan risikere at lukke sine fabrikker.

Jeg vil gerne indstille at man så vidt muligt undgår sådanne ikke gennemtænkte beslutninger. De ansvarlige må nemlig vide, hvor sårbar fiskeriet er i forhold til de forskellige ændringer, og det må Landsstyret ikke mindst vide!

Såfremt det kystnære rejefiskeri udgår for kvoter i år, vil I så blot henvise dem til konkurser?

I bør tage initiativ til særskilte handlinger ikke mindst for de nystartede unge i fiskeriet, idet man må være bange for at de risikerer at gå konkurs, hvis I ikke gør det!

I har nemlig allerede sat en blokade for hellefiskefiskernes mulighed for at komme videre!

Hvad agter Enoksen-udvalget at gøre for at give lønmodtagerne andre muligheder, hvis Royal Greenland lukker en af sine fabrikker?

På hvilken måde er Landsstyret bemyndiget til at overføre kvoter fra det kystnære fiskeri til havgående fiskeri i fiskeriloven?

Hvorfor traf du en helt anden beslutning da du kom tilbage til Nuuk efter at have opført dig forstående overfor fiskerne i forbindelse med høringerne omkring garnfiskeriet efter hellefisk og mødet med fiskeriets repræsentanter i Ilulissat?

Hvad ville vi lønmodtagere gøre, hvis vi først kunne tage på arbejde når vi har indhentet arbejdstilladelse hvert år? Fiskere, der har ernæret sig med fiskeri gennem et helt liv, holdes nemlig tilbage i starten af året, fordi de ikke har fået tilsendt en licens til at drive fiskeri.

Hvad er der blevet af snakken om at lempe fiskernes vilkår? Hvad er der blevet af snakken om at være lydhør overfor fiskerne?