Grønlands fremtid - Grønlands fiskeripolitik?

Man kunne nok billedligt sige, at Grønlands økonomiske vækst og forbedringer er som en skib der er nymalet, men som tager vand ind på grund af mange ting. Fint skal det være - Man er ligeglad med om skibet eventuelt synker til bunds med et brag. Officererne har jo helt deres egne redningsbåde lige ved broen

Lørdag d. 6. juli 2002
Erik H. K. Heilmann
Emnekreds: EU og Grønland, Fiskeri, Politik.

Indholdsfortegnelse:
Grønland om 5 til 40 år
Ideer og handling efterlyses
Befolkningsudvikling og levevilkår
Økonomisk vækst og forbedringer


Grønland om 5 til 40 år
Hvordan ønsker vi Grønland skal se ud om 5 til 40 år ? Er der fremtidsversioner som er realistiske og som man følger op på ?

For tiden er det endnu engang meget fremme med fiskeriets problemer. Nu er der lige "pludseligt" mange torsk den ene dag og ingen steder at indhandle. Fiskernes organisation handler på egne vegne og glemmer alt om EU og EU aftaler. Fiskeriets minister "bakker op" på det nærmeste fiskernes organisation og "glemmer" eller "ikke ved", at der er aftale med EU om denne for Grønland meget vigtige område.

Fiskeriet og den politiske ledelse kører som det er blevet "særvane" uden fastkurspolitik. Først er der mange krabber så man blev "nød" til, at skulle have større og større skibe til fiskeriet. Nu er skibene fremskaffet for dyre domme. Men nu må disse skibe "lige plusseligt" ikke mere fiske, hvor det ellers var planen at de skulle fiske ? Er det realistisk planlægning, investering eller politik ?

Hvad skal der til for at rette op for nuværende forhold ? Ja, nogle ville sige der skal landstingsvalg til for at ændre på forholdet. Nogle vil sige sådan skal det åbenbart bare være. Andre ville fornærmede "bare" se til uden at ville gøre noget. Hvordan vil du selv forholde dig ? Jeg synes at tiden er til forandring, hvor man må husker det der skete sidste efterår og specielt i december 2001.

Hvordan var det nu med rejeafgiften ? Var den ellers ikke på 3 procent som skulle tilfalde landskassen og derved være til gavn for os alle - Grønlands befolkning som skulle være den reelle ejer af samfundets rigdomme og have fordele af disse til alles bedste. Men sådan skal der "åbenbart" ikke være, så man ville hellere helt fjerne afgiften men tog sig sammen til kun, at sætte den ned til 1 procent. Hvem er det der har den personlige fordel af denne ændring ?

Ideer og handling efterlyses
Der mangler åbenbart ideer og handling fra den Grønlandske befolkning. Grønland er ikke tjent med, at man fra politisk side "bare" venter på, at problemerne "selv" forsvinder ved eventuelt masse konkurser indenfor efterhånden alle Liberale erhverv til vands og til lands.

Der henvises også tid til anden, at hele verdens fiskerimarked har problemer og så ellers bare satte sig tilbage i stolen. Problemerne skal løses fra roden selv om det på kort sigt kommer til at gøre ondt for mange i erhvervene. Problemerne bliver større dag for dag, hvor er de ansvarlige top politikere ? Hvor vil Landsstyret hen ?

Det er lige som om Grønlands nuværende politiske top hellere vil beholde deres stole for enhver pris og tage planken ud. Hvem er det som kommer til at skulle betale for alle fejlene og ubeslutsomheden ?

Befolkningsudvikling og levevilkår
Der udmeldes konstant, at der skal udvikles og forbedres i forbindelse med befolkningens levevilkår ligeligt over hele Grønland. Er det realistisk politik set i forhold til nutidens aktuelle problemer. Er det ikke mere politiske varmluftballoner som kan briste når som helst ?

Har Grønland råd til at hele landet skal udvikles ligeligt uden lokomotiv ? En af Grønlands nuværende lokomotiver Nuuk Kommune har store problemer som ikke bliver mindre dag for dag uden handling og håndsrækning fra Hjemmestyret. Hvor bliver alle boligerne af som man har lovet for at afhjælpe akutte og ikke mindst sociale problemer som jo dag for dag ikke bliver mindre også i landets hovedstad ?

Man er nu nødt til at diskutere om Grønland har råd til at køre i samme spor, hvor der skal være ligelige levevilkår, uanset hvor i landet man gerne vil bosætte sig. Det er godt nok ønskeligt, at alle skal have ligelige levevilkår, uanset hvor i landet man vil bo. Men Grønland har ikke råd til denne politiske fremgangsmåde lige nu, hvor samfundet har så store problemer mange steder også i Nuuk Kommune.

Økonomisk vækst og forbedringer
Grønland ligger nu i økonomisk kraftigt nedgangsperiode og har været det de sidste par år til 4, hvor man fra daværende Landsstyremedlem for økonomi har udmeldt, at vi lå i kraftig økonomisk vækst, hvor bliver disse udmeldingers resultat af ?

Har man lige som med Royal Greenland A/S skubbet og skjult realiteterne for befolkningen ?

Man kunne nok billedligt sige, at Grønlands økonomiske vækst og forbedringer er som en skib der er nymalet, men som tager vand ind på grund af mange ting. Fint skal det være - Man er ligeglad med om skibet eventuelt synker til bunds med et brag. Officererne har jo helt deres egne redningsbåde lige ved broen. Så man kan være ligeglad med resten af besætningen som ikke har deres egne redningsbåde men som har redningsveste - der er jo alligevel kun iskoldt vand rundt omkring skibet.

Tiden er til forandring, hvis Grønland også i fremtiden skal være selvbærende økonomisk, såvel være selvstændig, hvor alle er ligeværdige parter indenfor Kongerige Danmark.