Fiskerierhvervet

Vi må konstater, at den satsning der er foretaget med at gøre Royal Greenland A/S til en international koncern er slået fejl. RG har i de senere år leveret utilfredsstillende store underskud, og gældsbyrden er uholdbar i længden.

Lørdag d. 30. maj 2009
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri, Landstingvalg juni 2009.

Vi må konstater, at den satsning der er foretaget med at gøre Royal Greenland A/S til en international koncern er slået fejl. RG har i de senere år leveret utilfredsstillende store underskud, og gældsbyrden er uholdbar i længden.

Konsekvensen er bl.a. negativ for leverandørerne til RG som er fiskerne.

De utilfredsstillende resultater og dette sammenholdt med finanskrisen, hvilket vil sige, at det bliver vanskeligere og vanskeligere at skaffe kapital, og den kapital som kan skaffes bliver dyrere og dyrere, er en uhyggelig cocktail for det grønlandske samfund, som vi ikke blot må lade stå til, før andre dikter hvad som skal gøres.

Vi må have revurderet konceptet for vores største virksomhed ud fra ganske almindelige drift økonomisk principper – ikke kortsigtede politiske løsninger, men varige løsninger som er til gavn for koncernen og dermed aktionæren – som er os alle sammen.

Hvad der rent faktisk skal ske må beror på en saglig analyse, og det kan være back to basis, hvilket vil sige, at RG skal koncentrer sig om at hive rejerne op, og lade andre om at have fabrikker rundt omkring i verden.