Den reelle samfundsøkonomiske værdi af det havgående rejefiskeri

Fiskerierhvervet bidrager til de offentlige kasser med så betydelige beløb, at de langt overstiger de betalinger, som man eksempelvis forventer fra Alcoa projektet.

Fredag d. 2. oktober 2009
Grønlands Arbejdsgiverforening
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri, Økonomi.

© an

Grønlands Arbejdsgiverforening fremlagde 30. september resultaterne af en cost benefit analyse af det havgående rejefiskeri. Resultatet af analysen afkræfter fordommene om, at aktiviteterne bidrager for lidt til samfundsøkonomien.

Rederierne i det havgående rejefiskeri bestilte for nogen tid siden en cost benefit analyse af det havgående rejefiskeri. Analysen er gennemført af professor i ressourceøkonomi Niels Vestergaard fra Sydjysk Universitet - i samarbejde med GA.

Resultaterne blev fremlagt på et velbesøgt møde på Hotel Hans Egede, hvor bl.a. medlemmer af Inatsisartut, Naalakkersuisut og medarbejdere i forvaltningen deltog. At ikke færre end 6 medlemmer af Naalakkersuisut var mødt op, viser en glædelig interesse for erhvervets vilkår og ikke mindst en vilje til at foretage politiske prioriteringer på et reelt og videnbaseret grundlag.

Niels Vestergaard dokumenterede på baggrund af oplysninger fra rederierne, at deres bidrag til den samlede merværdi skabt i rejefiskeriet var på ca. 115 mio. kr. Desuden redegjordes for, hvorledes beløbet var fordelt. Det skal bemærkes, at man ud fra en samfundsvidenskabelig cost benefit analyse kun ser på den merværdi, der skabes i forhold til anden beskæftigelse. De beskrevne pengestrømme er derfor væsentligt mindre end de reelle bruttobevægelser.

Disse bevægelser har GA afdækket. De viser, at fiskerierhvervet bidrager til de offentlige kasser med så betydelige beløb, at de langt overstiger de betalinger, som man eksempelvis forventer fra Alcoa projektet.

Der var efterfølgende en konstruktiv debat, som bekræftede, at der hidtil har været et manglende kendskab til de faktiske pengestrømme i erhvervet. Dette kan give anledning til mytedannelser omkring indtjeningen i det grønlandske fiskeri. På mødet blev det aftalt at gøre en fælles indsats for at få kortlagt de reelle facts for at de myter, der eventuelt eksisterer, kan blive afkræftet.