Det er et fælles ansvar at løse fiskeriets problemer

Den forhøjede rejeafgift er ikke taget af bordet, og da også denne del af fiskerierhvervet er under pres, vil en afgiftsforhøjelse skade erhvervet og dermed landets eksportindtægter.

Torsdag d. 29. oktober 2009
Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Emnekreds: Efterårssamling 2009, Fiskeri.

I en pressemeddelelse den 26. oktober skriver landsstyret, at landsstyremedlem for Finanser, Palle Christiansen, efter en nærmere dialog med fiskerierhvervet har besluttet at trække forslaget til lov om afgifter på torsk og hellefisk i det havgående fiskeri tilbage. Begrundelsen er, at sektoren med dens nuværende struktur ikke kan bære en afgift. Der er i stedet behov for at igangsætte en strukturtilpasning således at sektoren får en sund økonomi, der fremadrettet kan bære en afgift. Arbejdet hermed vil blive igangsat hurtigst muligt i et tæt samarbejde med de berørte rederier.

I Grønlands Arbejdsgiverforening er vi naturligvis tilfredse med, at man har lyttet til vores argumenter, men desværre er det kun halvdelen af afgiftsproblemet, der hermed har fået en fornuftig udgang. Den forhøjede rejeafgift er ikke taget af bordet, og da også denne del af fiskerierhvervet er under pres, vil en afgiftsforhøjelse skade erhvervet og dermed landets eksportindtægter.

Imidlertid vil vi appellere til, at alle parter nu ser vi frem, da en konstruktiv dialog er en forudsætning for at genoprette tilliden mellem landsstyret og fiskerisektoren. De aktuelle afgifter er efter GA’s mening netop udtryk for, at denne tillid ikke har været til stede i tilstrækkelig omfang, hvorfor holdninger og politiske positioner får lov at basere sig på rygter og fordomme. Det er en fælles opgave - og et fælles ansvar - at løse fiskeriets strukturproblemer, men det forudsætter, at der er åbenhed og vilje fra begge sider.