Biologerne rådgiver at rejefangsterne i Vestgrønland skal ned på 110.000 tons

Der blev færre rejer i Vestgrønland i perioden 2005 til 2008, men denne udvikling stoppede i 2009. Biologerne er dog forsat bekymrede for fremtiden! Igennem flere år har der nemlig været meget få 2-årige rejer (det er dem, der indgår i fiskeriet når de er 4-5 år gamle) og samtidig kan man kun finde de store rejeforekomster i mindre områder og kun nord for Sisimiut er simpelthen blevet meget mindre.

Tirsdag d. 10. november 2009
Grønlands Naturinstitut
Emnekreds: Fiskeri, Miljø og natur, Økonomi.

Der blev færre rejer i Vestgrønland i perioden 2005 til 2008, men denne udvikling stoppede i 2009. Biologerne er dog forsat bekymrede for fremtiden! Igennem flere år har der nemlig været meget få 2-årige rejer (det er dem, der indgår i fiskeriet når de er 4-5 år gamle) og samtidig kan man kun finde de store rejeforekomster i mindre områder og kun nord for Sisimiut er simpelthen blevet meget mindre.

Biologerne anbefaler derfor, at de samlede fangster i 2010 skal reduceres til 110.000 tons. I 2009 forventes de samlede fangster at blive på 135.000 tons – så anbefalingen er reelt fortsat en stor reduktion. Fangsterne i årene 2005-2008 lå på cirka 150.000 tons per år.

For at vurdere rejebestanden benytter biologerne en matematisk model, der indregner de rejer torsken spiser. De biologiske undersøgelser viser, at der igen er blevet færre torsk i 2009. Hermed spiser torsken færre rejer og biologerne mener at dette kan forklare at rejebestanden i 2009 er på samme niveau som i 2008.

Rådgivningen for rejebestanden ved Østgrønland for 2010 er på 12.400 tons, hvilket er samme rådgivning som sidste år

For uddybende oplysninger vedrørende rådgivningen læs sammendrag: Rejefangsterne i Vestgrønland skal ned