Fastsættelse af TAC for rejer i 2010 i Øst- og Vestgrønland

Vestgrønland: Det er NAFO´s opfattelse, at biomassen stadig er stor, men antallet af rekrutter er bekymrende, set i lyset af at data til dette års rådgivning giver en større sikkerhed for at bestanden er på vej ned, hvor der er nævnt en mulig reduktion i rådgivningen til 90.000 tons. Reduceres fangsten ikke, er der væsentlig risiko for markante reduktioner i rejebestanden.

Onsdag d. 23. december 2009
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: Fiskeri.

Landsstyret har efter høring af parter indenfor fiskerierhvervet, herunder anbefalinger fra Naturinstituttet, vedtaget den 23. december 2009 følgende fastsættelse af TAC for rejer:

Østgrønland
TAC for rejer har siden 2004 været 12.400 tons og er uændret i 2010

TAC for rejer i Østgrønland i 2010 er således 12.400 tons.

Vestgrønland
De anbefalede fangstmængder i Vestgrønland har siden slutningen af 1990´erne været stigende og toppede i 2004 og 2005. I forhold til 2009 er den biologiske rådgivning uændret. For 2010 er rådgivningen 110.000 tons og helst mindre og det pointeres, at der er tale om det reelle optag fra havet af rejer.

Med henblik på en snarlig revision af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 21. maj 2007 om kontrol med havgående fiskeri samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 22. august 1996 om kontrol med kystnært fiskeri efter rejer, har Naalakkersuisut vedtaget, at TAC for 2010 fastsættes uændret i forhold til 2009.
År 2007 2008 2009 2010
TAC(tons) 134.000 127.300 114.570 114.570

Der fastsættes således en TAC for 2010 på 114.570 tons. Heraf er inkluderet 4.000 tons til EU og 110.570 tons til det grønlandske fiskeri.

Rejefiskeriet ved Vestgrønland er både kystnært og havgående. Det følger således af Landstingsloven om fiskeri § 5, stk. 3, at kvoten fordeles med 57 % til den havgående flådekomponent af det grønlandske fiskeri ved Vestgrønland og 43 % til den kystnære flådekomponent.

Dette betyder, at kvoten for havgående rejefiskeri bliver 63.024,9 tons og 47.545,1 tons til det kystnære rejefiskeri, samt 4.000 tons til EU, allokeret i henhold til EU fiskeriaftale.

Bilag til Fastsættelse af TAC for rejer i 2010