Brugerbetaling på fiskeri træder i kraft

Som en nyordning er der pr. 1. januar 2010 ligeledes indført licenspligt i forhold til kystnært fiskeri efter torsk. Licens til kystnært fiskeri efter torsk er gebyrpligt på samme måde som andre licenser til kystnært fiskeri.

Mandag d. 22. februar 2010
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: Fiskeri.

© an
Med virkning fra den 1. januar 2010 har Landstinget indført brugerbetaling på fiskeriområdet.

Bekendtgørelse om brugerbetaling på fiskeriområdet træder i kraft den 1. marts 2010.

Brugerbetalingsordningen indebærer, at der betales afgifter i det havgående fiskeri samt i det kystnære fiskeri efter rejer, mens der betales gebyr for licens i det øvrige kystnære fiskeri.

I det havgående fiskeri og i det kystnære fiskeri efter rejer skal der betales en afgift, der beregnes på grundlag af den tildelte kvote. Afgiften er på 60 kr. pr. ton, uanset hvilken art af fisk eller skaldyr der er tale om.

Afgiftspligten gælder for alt fiskeri der udøves af rederier eller fartøjer der er hjemmehørende i Grønland.

I det kystnære fiskeri, med undtagelse af det kystnære fiskeri efter rejer, betales et gebyr for udstedelse af licens. Gebyret er fastsat til kr. 1.500 pr. licens.

Dog vil jollefiskere kun skulle betale et gebyr på 1.500 kr. Når gebyret for den første licens er betalt udstedes de efterfølgende licenser uden betaling.

Som en nyordning er der pr. 1. januar 2010 ligeledes indført licenspligt i forhold til kystnært fiskeri efter torsk. Licens til kystnært fiskeri efter torsk er gebyrpligt på samme måde som andre licenser til kystnært fiskeri.