Ny grønlandsk/færøsk fiskeriaftale for 2011

Aftalen for 2011 indebærer en mindre nedgang i kvotemængderne for begge parter. Zoneadgangen for blåhvilling opretholdes for 2011, selv om Grønland kun har en kvote på 217 tons. Grønland har stadig adgang til 60 fiskedage efter bundfisk i færøsk zone.

Mandag d. 29. november 2010
Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Emnekreds: Fiskeri, Færøerne.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har den 23. og 24. november 2010 forhandlet med Færøerne om gensidige fiskerirettighe­der for 2011. Forhandlingerne fandt sted i København.

Protokol for 2011
Parterne har opnået enighed om Grønlands fiskeri i færøsk farvand og Færøernes fiskeri i grønlandsk farvand.

Aftalen for 2011 indebærer en mindre nedgang i kvotemængderne for begge parter. Zoneadgangen for blåhvilling opretholdes for 2011, selv om Grønland kun har en kvote på 217 tons. Grønland har stadig adgang til 60 fiskedage efter bundfisk i færøsk zone.

I aftalen fik Færøerne en nedgang på 20 tons torsk ved Østgrønland og 25 tons hellefisk i Nordvestgrønland.

Ved starten af forhandlingerne så det ud til, at Grønland ville få en relativ stor nedgang i kvoten for sild. Efter langvarige forhandlinger lykkedes det dog for Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug at få højere kvote end forventet. For 2011 bliver den grønlandske kvote på 3.000 tons mod 3.600 i år.

Fiskerierhvervet var igen i år repræsenteret ved forhandlingerne. De grønlandske rederier, erhvervslivets repræsentanter, som deltog i forhandlinger, vurderer sammen med Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, at forhandlingsresultatet for næste års fiskeri er tilfredsstillende.

NAFO 3L
Ved samme lejlighed drøftede Færøerne og Grønland den fælles protest, som parterne har indgivet vedrørende fastsættelse af kvoten for rejer i NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization - området ved Grand Banks) 3L. Færøerne har sammen med Grønland fastsat en autonom kvote for 2011 på 1.985 tons, der fordeles med 1.645 tons til Færøerne og 340 tons til Grønland.

Bilag: Grønlandsk færøsk fiskeriaftale - kvotebytte 2011