EU vil forny sin fiskeripolitik

Ane Hansen gjorde opmærksom på, at Grønlands aftale forhold med EU er anderledes end de fleste andres lande. Samarbejdet i forholdet mellem Grønland og EU omfatter bl.a. OLT-ordningen, Partnerskabsaftalen og FPA’en og protokollen om den særlige ordning for Grønland som giver Grønland toldfri adgang for fiskeriprodukter blev også nævnt. Disse aftaler skal opfattes som et samlet aftale kompleks og skal umiddelbart ikke holdes adskilt.

Mandag d. 16. maj 2011
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: EU og Grønland, Fiskeri, Internationale spørgsmål.

Fredag den 13. Maj 2011 har Medlem af landsstyret for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ane Hansen, deltaget på en ministerkonference i Bruxelles vedrørende Fiskeripartnerskabs aftaler (FPA) mellem tredjelande og EU.

EU opererer med 21 FPA’er som spænder vidt på hele kloden fra aftaler med Marokko, Senegal, Seychellerne, Mauritius, Kap Verde, Grønland og mange flere.

Ane Hansen og samtlige 21 fiskeriministre fra EU’s FPA-lande var personligt inviteret af Fiskerikommissær Damanaki til at komme med deres syn på fremtidige FPA’er. Derudover var medlemmer af Europa-Parlamentet, medlemslande og repræsentanter fra forskellige lande inviteret.

Formålet med konferencen var, at udveksle synspunkter hvor partnerlandene kunne komme med deres holdninger til FPA’erne, og ikke mindst til de nye kommende FPA’er. Dette skal ses som et led i Kommissionens kommende reform af den Fælles Europæiske Fiskeripolitik.

EU Kommissionen er forpligtet til at kontrollere hvilke formål deres midler bliver brugt til. Baggrunden er bl.a. for at undgå risiko for korruption, krænkelse af menneskerettigheder og manglende indfriet målsætninger som biologisk rådgivning, kontrol og efterfølgende sanktioner. Dette er ikke længere en tilfredsstillende politik for EU, EU borgerne og forvaltning af deres skattekroner.

Derfor bidrog Ane Hansen bl.a. med, at Grønland – i sammenligning med de andre tredjelande har god biologisk rådgivning og kontrol i vores farvande. Pinngortitaleriffik yder biologisk rådgivning, bl.a. i samarbejde med bl.a. ICES og NAFO. Dertil har GFLK samarbejde med Grønlands Kommando. Så Grønland har ingen problemer med ulovligt, ureguleret eller urapportet fiskeri (IUU-fishing).

Ane Hansen gjorde opmærksom på, at Grønlands aftale forhold med EU er anderledes end de fleste andres lande. Samarbejdet i forholdet mellem Grønland og EU omfatter bl.a. OLT-ordningen, Partnerskabsaftalen og FPA’en og protokollen om den særlige ordning for Grønland som giver Grønland toldfri adgang for fiskeriprodukter blev også nævnt. Disse aftaler skal opfattes som et samlet aftale kompleks og skal umiddelbart ikke holdes adskilt.

Med hensyn til en kommende fornyelse af fiskeriprotokollen mellem Grønland og EU, lagde Ane Hansen vægt på, at klimaforandringerne kommer til at spille en rolle for det fremtidige fiskeri i Grønland, en fremtidig strategi i den såkaldte sektorpolitik (afsnit i fiskeriprotokollen) kan indeholde elementer hvor klimaændringer og miljø tages med i en ny aftale.

Ane Hansen udtrykte positive forventninger til en ny protokol hvor hun ikke lagde skjul på, at hun ser flere muligheder end begrænsninger i en nu og anderledes fiskeriprotokol i det fremtidige samarbejde mellem Grønland og EU.