Fiskeri med hundeslæde

Fiskeri med hundeslæde har gennem generationer været en god måde til at forsyne mange familier. Derfor er et total stop for fisker et hård slag for de fiskere der om vinteren fisker med hundeslæde

Torsdag d. 4. oktober 2012
Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Emnekreds: Fiskeri, Kultur og samfund, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Levevilkår.

Med henvisning til § 37 i Forretningsordenen for Landstinget, fremsætter jeg følgende spørgsmål til landsstyret:

Da man ikke kan undgå at tildele en ekstrakvote for de fiskere i Ilulissatfjorden der fisker om vinteren med hundeslæde ønsker jeg at få oplyst, om landsstyret agter at tildele disse en ekstrakvote?

Begrundelse:
Her til efteråret er man ved at opfiske hellefiskekvoten for forvaltningsområdet Ilulissat, og de fiskere der fisker om vinteren med hundeslæde og som har drevet bæredygtigt fiskeri igennem generationer har nu ingen mulighed for at kunne fiske her til vinter. Fiskerne i Ilulissat venter blot for at søerne skal fryse til is, således at de i fjorden kan drive fiskeri.

Nu skal man først genoptage fiskeriet pr. 1. november 2012 og der er kun 50 tons hellefisk at fange. Nøjagtigt det samme gælder for december måned, hvilket tydeligt viser at man fjerner muligheden for fiskeri med hundeslæde, hvilket er ikke kan forsvares overfor de fiskere der om vinteren fisker med hundeslæde.

Fiskeri med hundeslæde har gennem generationer været en god måde til at forsyne mange familier. Derfor er et total stop for fisker et hård slag for de fiskere der om vinteren fisker med hundeslæde. Familierne vil blive ramt på en uacceptabel måde ved deres forsørgelse og for deres evne til at kunne klare deres forpligtelser.

Derfor vil de hårde vilkår blive yderligere forværret og da det er uacceptabelt må der tildeles en ekstrakvote.