Bliver de kystnære fiskere og fangere hørt ved kvotefastsættelser?

Bliver de kysnære fiskeres og fangeres organisation SQAPK konsulteret i forbindelse med høringer angående kvotefastsættelser?

Onsdag d. 21. august 2013
Jens Immanuelsen, medlem af Landstinget for Siumut
Emnekreds: Fangst, Fiskeri, Landstinget paragraf 37 spørgsmål.

I henhold § 37 stk. 1 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremlægger jeg hermed følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:
  1. Bliver de kysnære fiskeres og fangeres organisation SQAPK konsulteret ved høringer, der vedrører fiskeri og fangst, sidestillet med andre organisationer?
  2. Bliver SQAPK som organisation konsulteret i forbindelse med høringer ang. kvotefastsættelser? Hvis det ikke er tilfældet, hvornår bliver SQAPK medinddraget som høringspart?

Begrundelse
I forbindelse med lovgivningsarbejde inden for fiskeri og fangst, er der høringer blandt de relevante parter.

Jeg stiller spørgsmålene, fordi jeg mener, at det er vigtigt at SQAPK medinddrages som part i forhold til høringer der vedrører fiskeri og fangst.