Den førte fiskeripolitik vækker bekymring

Hvis man alene ser på ideen om at indføre en makrelafgift, forventer Siumut og Atassut en indtægt på 120 mio. kr., vel at mærke i en situation, hvor fiskeriet efter makrel endnu ikke har stabiliseret sig. Vi kan godt forstå, at dette hastværk skaber utryghed hos deltagerne i forsøgsfiskeriet.

Mandag d. 18. november 2013
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: Efterårssamling 2013, Finanslov, Fiskeri, Økonomi.

Fiskeriet vil altid spille en stor rolle for Grønland i økonomisk, industriel og fødevarepolitisk forstand.

Jeg mener at der er risiko for at landsstyret bringer den hidtidige positive økonomiske udvikling inden for fiskeriet i den forkerte retning.

Inuit Ataqatigiit er enig i behovet for en bæredygtig beskatning på fiskeriområdet, men det forløb, vi har været vidne til på det seneste er uhørt og viser, at man ikke tænker sig grundigt om.

Hvis man alene ser på ideen om at indføre en makrelafgift, forventer Siumut og Atassut en indtægt på 120 mio. kr., vel at mærke i en situation, hvor fiskeriet efter makrel endnu ikke har stabiliseret sig. Vi kan godt forstå, at dette hastværk skaber utryghed hos deltagerne i forsøgsfiskeriet.

Vi skal erindre om hvor stor en modstand, indførelsen af fiskernes medfinansiering af den administrative betjening vakte under den forrige valgperiode, for jollefiskernes vedkommende var beløbet på 1,9 mio. kr., og 10 mio. kr. for de større fiskerbådes vedkommen de.

Det vækker unægteligt til eftertanke, at de partier, der dengang var mest imod, nu over en nat vil hente over 140 mio. kr. fra fiskerierhvervet. Vi er bekymrede for de følger, dette skridt vil få, og vi vil gerne have en åben dialog med landsstyremedlem for Fiskeri, for det er jo ham der har ansvaret for en taktfast udvikling på fiskeriområdet.

Vi kan heller ikke bakke Finn Karlsens forslag om at sælge nye kvoter til udlandet op. For det er vort mål at sikre, at ejerskabet til kvoter skal forbeholdes hjemmehørende. Vi mener, at et fiskeri på Østkysten er langt mere interessant at satse på, også med tanke på hvad det vil betyde for beskæftigelsen og for økonomien her i landet.

Vi opfordrer landsstyremedlem for Fiskeri til at passe sit arbejde stille og roligt, og ellers gøre sit til at forandringerne er godt forankrede; væk fra den usikre politiske zig-zag kurs, vi har været vidne til og som kun skaber usikkerhed hos fiskerne.