Politisk kaos

Det er simpelthen for billigt for støttepartierne efterfølgende at kritisere landsstyret og dermed Siumut for at føre uforsvarlig fiskeripolitik. Det er vigtigt at huske, at beslutningen om at forhøje torskekvoter også er Atassuts og Demokraternes beslutning

Fredag d. 31. juli 2015
Peter P Olsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Fiskeri.

(an)

Der er mange måder at føre politik, hvad er mest hensigtsmæssigt? Det er svært som enkelt mand at påpege det, da det i sidste ende er befolkningens stemme som er afgørende. Men jeg vil alligevel fortælle mine tanker i forhold til nuværende politiske landskab, hvis jeg skal gøre det kort, så vil jeg sige – kaos! Lade mig prøve at begrunde påstanden.

Der er tre partier som har koalition i forhold til at føre politik i landet, hvilket er som bekendt Siumut med to mindre støtte partier som er henholdsvis Demokraterne og Atassut. Tre partier som er meget forskelligt i forhold til hinanden, altså ideologisk set. Men! Alligevel har nævnte partier formået at udarbejde en samarbejdsaftale for næste kommende fire år. Jeg har læst koalitionsaftalen og har forståelse for den, og der mange gode og positive ting i aftalen.

Der er en overskrift som handler om fiskeri, hvor bæredygtighed er fremhævet som et vigtigt element for at føre fiskeripolitik næste kommende år. Det er jeg glad for som landstingsmedlem, da punktet følger IA’s politiske målsætninger.

Men hvad gør landsstyret? De fører fuldstændig modsat rettet politik indenfor området. Det blev vi vidne til, da landsstyret giver dobbeltkvote for torsk i forhold til hvad biologerne anbefaler. Støtte partierne var uenig i landsstyrets beslutning.

Jeg troede, at regeringsbærende partier samarbejde, og at landsstyrets beslutninger var fælles mål for næstkommende år. Nej, der er umiddelbart ikke samarbejde og koordinering imellem partierne, således koalitionsaftalen kan følges – det kalder jeg for kaos!

Det er simpelthen for billigt for støttepartierne efterfølgende at kritisere landsstyret og dermed Siumut for at føre uforsvarlig fiskeripolitik. Det er vigtigt at huske, at beslutningen om at forhøje torskekvoter også er Atassuts og Demokraternes beslutning.

I dag ser vi samme fremgangsmåde hos Siumut i forhold til planerne med lufthavnsbyggeri i Ilulissat. Landsstyret siger et og medlem af regeringsbærende parti siger noget andet, igen intet samarbejde og koordinering i forhold til fællesudmeldinger, således koalitionsaftalens mål kan virkeliggøres.

Jeg savner ro og god regeringsførelse, og ikke mindst godt samarbejde og koordinering imellem regeringsbærende partier. Jeg kan forestille mig, at det er svært og udfordrende, men valget er selv afgjort af partierne. Jeg ønsker professionalisme, og det jeg har set er meget amatøragtigt og uambitiøst!