§ 37 - Elektronisk logbog

Det er endvidere min forståelse, at Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) har arbejdet på et elektronisk logbogs-system i nogle år, og at man har valgt at satse på at udvikle sit eget system i stedet for at købe et tilsvarende system, som fungerer andre steder.

Lørdag d. 14. januar 2017
Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Fiskeri, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Økonomi.


I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. elektronisk logbog:
  1. Er det korrekt at der i Grønland ikke eksisterer et elektronisk logbogs system og hvis dette er tilfældet bliver der så arbejdet på at lave et sådant system?
  2. Hvis det er korrekt, at man har valgt at lave et eget logbogs system; hvorfor har man i givet fald valgt dette frem for at indkøbe et eksisterende system?
  3. Hvor mange penge er der til dato brugt på et logbogs system og hvor mange penge regner man med at skulle investere yderligere før det er færdigt.

Begrundelse:
Det er min forståelse, at der stadig ikke findes et elektronisk logbogssystem for fiskeriet i Grønland til trods for, at dette ville spare mange ressourcer i forhold til det nuværende papirsystem.

Det er endvidere min forståelse, at Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) har arbejdet på et elektronisk logbogs-system i nogle år, og at man har valgt at satse på at udvikle sit eget system i stedet for at købe et tilsvarende system, som fungerer andre steder.

Jeg ønsker at vide om dette er korrekt, da det er vigtigt for mig at få indsigt i, hvordan samfundets midler bliver forvaltet.