Emne: Folketingsvalg 2015


IA: De grønlandske vælgeres afgørelse respekteres ikke

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 2. juli 2015

Princippet er ellers, at det største grønlandske parti får tildelt formandsposten i Grønlandsudvalget, men det ser ud til at være omfortolket af Socialdemokraterne og Siumut til at være det parti, der er størst til landstingsvalget og til kommunalvalget.

Fælles ansvar at skabe interesse for politik

Aputsuiaq Olsen Jonathansen, Demokraatit ungdom
Fredag d. 26. juni 2015

Medierne har et stort ansvar for, at politik bliver overfladisk og med fokus på skandaler. Hele Folketingsvalgkampen har groft sagt drejet sig om Aleqa Hammond samt om hvem der skal regere Danmark.

Det danske søsterparti - Dansk Folkeparti

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 23. juni 2015

Der én ting de to nyvalgte folketingsmedlemmer fra Grønland og deres partier er enige om: de bryder sig ikke om Dansk Folkeparti.
Tilknyttede tekster:

Fælles stemme vil give mere udenrigspolitisk indflydelse

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Fredag d. 19. juni 2015

Herudover vil vi igen slå til lyd for, at de grønlandske medlemmer indgår i et formaliseret samarbejde. På den måde står de enkelte folketingsmedlemmer ikke helt alene, og på den måde vil en fælles stemme kunne give vort land en stærkere udenrigspolitisk position.

Politiet skal have flere penge fra Danmark

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Onsdag d. 17. juni 2015

Danmark har ansvaret for politi og retsvæsen, og længere der den sådan set ikke. Alligevel ser vi nedslidte politistationer og anstalter, der har svært ved at løfte opgaven. Det er for dårligt, Danmark!

Mener Siumut virkelig, at man kan kræve investeringer fra udlandet?

Rasmus Dalsgaard Andersen, folketingskandidat for Demokraterne
Onsdag d. 17. juni 2015

Man kan ikke kræve noget af Rigsfællesskabet - det er ansvarsfralæggelse. Man kan arbejde for noget i Rigsfællesskabet – det er uheldigt at mange partier ønsker at gøre sig til ofre, den mentalitet kommer vi ikke langt med. Nej, lad os signalere styrke, fornuft og stabilitet.

Slip familierettens gidsler fri

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 15. juni 2015

I 2007 fik Danmark en ny forældreansvarslov. Med denne lov blev flytning indenfor Rigsfællesskabet begrænset til kun at omfatte Danmark. Der blev dermed skabt en ny hindring for fri bevægelse i Rigsfællesskab. I loven sidestilles Grønland og Færøerne med udlandet.

En stemme på Siumut er en stemme på Aleqa Hammond

Aputsuiaq Olsen Jonathansen, Demokraatit ungdom
Mandag d. 15. juni 2015

Hvis man som vælger vil være sikker på, at ens stemme IKKE går til Aleqa Hammond, så er man med andre ord nødt til at stemme på en af os fra de andre opstillede partier.

Den danske regering skal levere mere

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 12. juni 2015

Men Inuit Ataqatigiit arbejder for Grønlands og det grønlandske folks interesser, særligt i Folketinget. I den forgangne valgperiode har vi siddet som parlamentarisk grundlag for en socialdemokratisk ledet regering, som efter valget i 2011 kun havde 89 danske mandater. Og de skal jo have 90 for at have flertal.

Retssikkerhed for alle borgere - også for forbryderne

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 11. juni 2015

For at skabe den nødvendige balance i systemet er det i den ”nye” retsplejelov angivet, at det danske Justitsministerium kan antage en Landsforsvarer til at varetage opgaverne med uddannelse og rådgivning af forsvarene. Selvom, der nu er gået mere end 5 år siden loven er trådt i kraft, er der ikke udpeget en Landsforsvarer.

Anmeldelse

Giiti Titussen
Jan Joe Seidsen
Lara Olsen
Nuka Silas Nathanielsen
Onsdag d. 10. juni 2015

Der er efter vores opfattelse præcedens i forhold til medlemmer af landsstyrets ulovlige forbrug, idet tidligere medlem af landsstyret, Jens Napaattooq ved Grønlands Landsrets dom af den 21. december 2007 idømt anbringelse i anstalt i 4 måneder for uberettiget af have brugt ca. 130.000,00 kr. af Grønlands Selvstyres penge til blandt andet private middage og stripbar.

Bombesprængt landskasseregnskab blev færdiggjort

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 2. juni 2015

Aleqa Hammond havde opbygget en gæld, og nævnte dato havde en afdragsgæld på 106.363,27 kr. Der var tale om betaling for rejse af familiemedlemmer, regninger til minibar i restauranter og des lige, samt betaling af Selvstyret for leje af privatudlejning. Gælden var i flere omgange blevet rykket for, uden held, og først den dag da Revisorerne skrev til Revisionsudvalget blev disse betalt.

Frihed forpligter - også i Folketinget

Demokraterne
Tirsdag d. 2. juni 2015

Vi ønsker ikke at blande os i, hvem der skal være dansk statsminister. Erfaringerne har vist, at det ikke betyder det store for Grønland, hvem der er statsminister. Vi vil i stedet bruge alle vores kræfter på at påvirke de beslutninger, der har betydning for Grønland.

Der var flere misbrug

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 31. maj 2015

Aleqa Hammond siger, at alle folk fejler. Men ikke alle folk misbruger Landskassen som kassekredit og bruger midler uden for loven. Udtalelserne er respektløse overfor hele det grønlandske samfund. Hun burde i stedet i det mindste vedkende sig misbrugene

Johan Lund Olsen – til folketinget

Johan Lund Olsen
Søndag d. 31. maj 2015

Valgoplæg: Grønlandske borgere i Danmark skal sikres menneskerettigheder og behandles som andre danske statsborgere bliver behandlet på velfærdsområdet

Múte Bourup Egede – til folketinget

Múte Bourup Egede, Formand for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 31. maj 2015

Valgoplæg: Fremme de sagsområder som fortsat er under statens ansvar

Karo Fleischer Thomsen – Folketingimut

Karo Fleischer Thomsen, folketingskandidat for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 31. maj 2015

Valgoplæg: Stemmen skal bruges til at øge levestandarden for indbyggere i Grønland og for grønlændere der bor i Danmark

Aaja Chemnitz Larsen – til folketinget

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 31. maj 2015

Valgoplæg: Vi skal bryde fordomme om grønlændere i Danmark og sikre mere viden om Grønland i Danmark.

Grønlands frie stemme

Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 28. maj 2015

Det er slet ikke ligegyldigt, hvem der repræsenterer Grønland i Danmark. Det er faktisk temmelig vigtigt. For det handler om Grønlands fremtid. Det handler om os grønlændere

Atassut i Folketinget - Konstruktivt fællesskab

Atassut
Jonas Nilsson, folketingskandidat for Atassut
Steen Lynge, medlem af Landstinget for Atassut
Torsdag d. 28. maj 2015

Som det er nu, er det nødvendigt at indgå en samarbejdsaftale med et af de større danske partier i Folketinget for at kunne forhandle sig til en udvalgspost. Sådan en aftale kan binde det grønlandske folketingsmedlem til at stemme sammen med det danske parti i rent danske anliggender og på den måde blive tungen på vægtskålen i sager, der er Grønland helt uvedkommende
Tilknyttede tekster: