Grønlandsk kultur

Der er nu lagt en litteraturliste om grønlandsk- og inuit kultur ud på Internettet ... Listen indeholder ca. 3000 titler på fagbøger og tidsskriftartikler

Fredag d. 6. oktober 2000
Anne-Marie Petersen
Emnekreds: Anmeldelser af bøger, film mv, Bøger, Forskning, Kultur og samfund, Uddannelse.

Der er nu lagt en litteraturliste om grønlandsk- og inuit kultur ud på Internettet på adressen www.ampinternational.gl<>. Listen indeholder ca. 3000 titler på fagbøger og tidsskriftartikler om holdninger, værdier og adfærd. Materialet kan frit kopieres, trykkes og formidles til ikke-kommercielle formål. I tilknytning til litteraturlisten er der udarbejdet en kommenteret bibliografi, der kan rekvireres via samme web- adresse.

Litteraturlisten er egentlig et internt arbejdsredskab i et større projekt om "Nutidig grønlandsk kultur i internationalt perspektiv". Projektet modtog i 1999 støtte fra Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning.

Baggrunden for, at igangsætte projektet har været, at indkredse de diffuse begreber: Grønlandske værdisæt, grønlandske præmisser og grønlandisering, således at der kan skabes et konkret udgangspunkt og en metode for tilpasning af samfundets institutioner og programmer til lokale forhold.

Det er blevet hævdet, at der ikke foreligger videnskabelige undersøgelser af befolkningens holdninger og værdier. Litteraturstudiet har imidlertid vist, at der findes et omfattende materiale og tilsvarende undersøgelser af Inuit i Canada og Alaska. Når litteraturlisten offentliggøres allerede nu, i al sin ufuldkommenhed og længe for projektet er færdigt, er det med ønsket om, at gøre den eksisterende viden bedre kendt og anvendt.

De folkevalgte får samtidig anledning og tid til at overveje, om ikke systematisk indsamling, registrering og formidling af viden om et så centralt emne, som landets egen kultur, burde varetages i offentligt regi. Litteraturlisten kan i så fald tjene som et udgangspunkt.

En gennemgang af litteraturlisten viser, at fangerliv, bygder og yderdistrikter er fyldigt dækket i både bredde og dybde af fagfolk, der har været solidarisk med indbyggerne og har talt deres sag. I modsætning hertil deltager størstedelen af befolkningen, der lever af lønarbejde i byerne på vestkysten, fortrinsvis i undersøgelser af problemer som f.eks. vold, selvmord og livsstilssygdomme. De samlede forskningsresultater giver dermed et skævt indtryk af samfundet som helhed og den nutidige grønlandske kultur.

Det er forståeligt, at de begrænsede offentlige midler afsættes til løsning af problemer hos hårdt belastede minoriteter. Men hvis der ind i mellem kunne skabes interesse for, at give et nuanceret billede af det, der er vigtigt i almindelige menneskers liv, kunne forskningen bidrage til at styrke oplevelsen af positiv identitet i det moderne Grønland.