Stor bekymring på den forurening som påvirker Grønland udefra

Eksperter har i længere tid advaret om, at der kan opstå alvorlige risici, når man udsættes for forskellige kemikalier – de såkaldte cocktaileffekter.

Mandag d. 8. november 2010
Departementet for Indenrigsanliggender Natur og Miljø
Emnekreds: Forurening, Miljø og natur.

Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Anthon Frederiksen er bekymret for de hormonforstyrrende stoffer i miljøet. Anthon Frederiksen deltog i Nordisk Råds møder i Reykjavik, som blev holdt i sidste uge.

- Landsstyret ser med stor bekymring på den forurening som påvirker Grønland udefra, blandt andet fra Europa. Hormonforstyrrende stoffer kommer ind i vores naturlige kredsløb. Vores fiskere og fangere har altid tidligere kunne regne med et rent miljø, men forurening udefra kan påvirke vores levevis og helbred, fremhævede Medlem af landsstyret for Indenrigsanliggender, Miljø og Natur Anthon Frederiksen.

De nordiske miljøministre blev enige om, at mennesker og miljø skal beskyttes langt bedre mod hormonforstyrrende stoffer og kemiske cocktaileffekter. Eksperter har i længere tid advaret om, at der kan opstå alvorlige risici, når man udsættes for forskellige kemikalier – de såkaldte cocktaileffekter.

- Gennemførelse af sundhedsundersøgelsen i norden omkring påvirkningen af hormonforstyrrende stoffer uden at Grønland og Færøerne var inddraget, er ikke acceptabelt, fremhævede Anthon Frederiksen på mødet.

Der er stor risiko for, at Grønland og Færøerne kan udsættes for forurening via fødekæden, også fra kemiske stoffer, fra EU og de øvrige industrialiserede lande, og det bør man tænke på i nordisk regi når man gennemfører undersøgelser.

- Grønlandske undersøgelser og erfaringer bør inddrages fremover, slutter Medlem af landsstyret for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Anthon Frederiksen.

De nordiske samarbejdsparter udtrykte stor forståelse for de grønlandske synspunkter.