Sundhedsundersøgelsen i Avanersuaq er afsluttet

Undersøgelsen fandt således ikke sygdomme, der kan sættes i forbindelse med udsættelse for radioaktivitet. Til gengæld viser undersøgelsen, at livsstilssygdomme er meget udbredte i Avanersuaq, og at der derfor er behov for at styrke den sundhedsfremmende indsats.

Fredag d. 26. august 2011
Departementet for Sundhed
Emnekreds: Forsvarsområderne, Forurening, Grønlands historie, Levevilkår, Sundhedsvæsenet, Thule Air Base.


Qaanq juni 2000 (an)

I 2010 og 2011 er der gennemført en omfattende sundhedsundersøgelse af befolkningen i Avanersuaq (Thuleområdet). Undersøgelsen har ikke fundet en øget sygelighed eller dødelighed, der kan sættes i forbindelse med ulykken i 1968, hvor et amerikansk B-52 fly med kernevåben ombord forulykkede ved Pituffik.

Befolkningen i Avanersuaq har gennem årene udtrykt bekymring for en øget forekomst af sygdom på grund af udsættelse for plutonium fra ulykken i 1968. Formålet med Sundhedsundersøgelsen var derfor blandt andet at kortlægge befolkningens bekymringer vedrørende sygdomsmønsteret i Avanersuaq og at be- eller afkræfte en helbredsskadelig effekt, der kunne skyldes radioaktiv forurening.

Sundhedsundersøgelsen viser:
  • at kræftforekomsten ikke er højere i Avanersuaq efter B-52 flystyrtet end i resten af Grønland,
  • at der ikke er ændringer i dødsårsagsmønsteret i befolkningen, der kan have sammenhæng med udsættelse for radioaktiv stråling,
  • at hudsygdomme optræder lige hyppigt i Avanersuaq og i resten af Grønland,
  • at der kun er små forskelle i helbred mellem personer, der har opholdt sig meget i og omkring Moriusaq (bygden nærmest nedstyrtningsstedet), og resten af deltagerne i undersøgelsen.


Undersøgelsen fandt således ikke sygdomme, der kan sættes i forbindelse med udsættelse for radioaktivitet. Til gengæld viser undersøgelsen, at livsstilssygdomme er meget udbredte i Avanersuaq, og at der derfor er behov for at styrke den sundhedsfremmende indsats.

Borgerne i Qaanaaq er blevet informeret om undersøgelsens resultater. Selvstyret udarbejder nu en handleplan, der tager udgangspunkt i undersøgelsens resultater og afstemmes med lokalsamfundets behov.

Samarbejdsudvalget mellem Grønland og Danmark tog initiativ til Sundhedsundersøgelsen, da der i 2003 blev konstateret forurening med plutonium på fangstpladsen Narsaarsuk. Departementet for Sundhed er ansvarlig for gennemførelsen af undersøgelsen, som primært er udført af Statens Institut for Folkesundhed. Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Danmark har finansieret undersøgelsen.

Der er udgivet to rapporter om resultaterne fra undersøgelsen:
Sundhedsundersøgelsen i Avanersuaq 2010
Den individuelle helbredsundersøgelse af beboerne i Avanersuaq april-maj 2011