Mit spørgsmål til alverdens skibsingeniører

Besætningen i skibets styrehus kunne ikke se denne isskosse på skibets radarskærme, og ingen havde visuelt lagt mærke til den. Skibet rammer nu denne isskosse med boven agten for bulbstævnens befæstning på skibsskroget.

Torsdag d. 29. marts 2012
Bjarne Rasmussen    
Emnekreds: Forurening, Miljø og natur, Sikkerhed til søs.

M/V Aurora Polaris
I overensstemmelse med IMO Guidelines for ships operating in Polar waters fra 2009 sejler et olietankskib lastet med 40.000 kubikmeter olie, herunder også Heavy Fuel, i sommerperioden i det grønlandske søterritorium langs den grønlandske vestkyst her i 2012.


Skibets samlede vægt inkl. lasten er på 50.000 ton og det sejler med en fart af 15,5 knob (29,6 km/t) i 10 km sigtbarhed. Skibet er konstrueret med bulb stævn.

Den signifikante bølgehøjde er 2,0 m og giver derved en del sea clutter på skibets radarskærme hvorved skibets radarsystemer ikke kan "se" isskossen der kun stikker 1,0 m op over havets overflade.

I det område hvor skibet sejler ligger der en isskosse af meget hårdt sammenpresset ferskvandsis; en isskosse der oprindeligt var et isbjerg der stak langt over 5,0 m over havets overflade, men nu er smeltet ned så det kun stikker1,0 m over havets overflade.

Dimensionerne på denne isskosse af mangeårig is er: 5m x 5m x 10m (1 m over havets overflade og 9 m under havets overflade). Isens vægtfylde angives til 0,8. Isskossens samlede vægt: 200 ton

Besætningen i skibets styrehus kunne derfor ikke se denne isskosse på skibets radarskærme, og ingen havde visuelt lagt mærke til den. Skibet rammer nu denne isskosse med boven agten for bulbstævnens befæstning på skibsskroget.

Nu er mit spørgsmål til alverdens skibsingeniører:
Hvorledes bør dette olietankskib klassificeres og konstrueres til at kunne modstå, at der går hul i skroget ind til olietankene eller at der bliver en lang flænge i skibets skrog ind til olietankene, efter påsejling af is som beskrevet ?

Note
Jeg kan nævne, at der tidligere har været fortilfælde af en lignende situation i den grønlandske EEZ og i grønlandsk søterritorium som den jeg her har beskrevet !

Tankskibet i den nævnte situation skal faktisk besejle grønlandsk søterritorium her i 2012.
Situationen kunne også sagtens ske for et krydstogtskib i det grønlandske søterritorium her i 2012!!