Potentiel havforurening inde i de grønlandske fjorde anno 2012

Med den stigende besejling af de grønlandske fjorde og bugte med krydstogtskibe og bulk carriers, der medfører Heavy Fuel i skibets brændstoftanke, stiger også den potentielle risiko for en skibsulykke der kan medføre alvorlig havforurening i disse områder.

Søndag d. 8. april 2012
Bjarne Rasmussen    
Emnekreds: Forurening, Miljø og natur, Sikkerhed til søs.


Ankerpladsen ved Scoresbysund og ud over fjorden mod Kap Brewster og Kap Tobin
(Bjarne Rasmussen)

Som bekendt starter Inatsisartut sin forårssamling 2012 fredag den 13. april, og her på www.landstinget.gl kan man således læse pkt. 42: Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2012 om Beredskabsselskabet Greenland Oil spill Response A/S; et forslag der uddybes her www.landstinget.gl

I det uddybende materiale lagde jeg mærke til, at Greenland Oil spill Response A/S kun har til formål at virke indenfor Råstofsektoren hvilket undrer mig thi der kunne måske også vise sig et behov for at virke på andre områder i den grønlandske EEZ.

Med den stigende besejling af de grønlandske fjorde og bugte med krydstogtskibe og bulk carriers, der medfører Heavy Fuel i skibets brændstoftanke, stiger også den potentielle risiko for en skibsulykke der kan medføre alvorlig havforurening i disse områder.

Såfremt der sker en sådan skibsulykke i disse områder er det dags dato de respektive grønlandske kommuner, der har ansvaret for en aktiv bekæmpelse af denne lokale havforurening !

På dette link www.maritimedanmark.dk kan man læse en serie korte arktikler vedr. bulkcarrieren FULL CITY , der drev på grund ved Norges klippefyldte kyst i 2009, og derpå forårsagede en havforurening med Heavy Fuel fra skibets brændstoftanke.

Hvis man nu forestiller sig, at bulk carrieren FULL CITY drev på grund i de grønlandske fjorde eller bugte under de samme omstændigheder her i 2012 - hvordan mon de ansvarlige myndigheder i Grønland så vil håndtere denne situation for at forhindre en lokal havmiljøkatastrofe ?

PS:
Bemærk at området var udmærket opmålt og søkortet pålideligt; endvidere var der også udmærket GPS dækning af området.