Emne: Internationale konventioner


Mere gennemsigtighed nødvendigt

Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 9. april 2014

Grønland skal sikre en så høj grad af gennemsigtighed i vores udvikling af råstof- og mineindustrien og i forvaltningen af for eksempel fiskeriet. En tiltrædelse af konventionen mod korruption vil være et rigtig godt skridt i den rigtige retning.

WTO kendelse om sælskindsforbuddet i EU

Grønlands Landsstyre
World Trade Organization
Mandag d. 25. november 2013

WTO kendelsen siger, at Grønland favoriseres på Canadas bekostning og til en vis grad også Norges, der begge driver kommerciel sælfangst.

Grønlands IWC-regulerede storhvalsfangst fra 2013

Udenrigsministeriet
Fredag d. 21. juni 2013

Landsstyret mener, i fraværet af en IWC-beslutning herom, at det har ret til unilateralt at fastsætte en forhøjet øvre fangstgrænse for Grønlands storhvalsfangst. Udenrigsministeriet vurderer, at en sådan fremgangsmåde vil være i strid med IWC-Konventionen og har meddelt Grønland dette, hvilket dog ikke hidtil har ført til en ændret grønlandsk position.

Grønland alene i verden

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 24. maj 2013

Voldsomme protester er forudsigelige. Brigitte Bardots kampagne mod nedslagtning af de søde små hvide sæler med de store bange øjne, bliver til pletvis regn i forhold til den mediemonsun, der vil brage hen over Grønland.

Udtalelse fra Fangstrådets møde i december 2012

Adam Dahl
Fangstrådet
Fredag d. 25. januar 2013

Hvis man fra andre lande siger, at Grønland ikke skal fastsætte kvoter for de store hvaler, skal vi huske at vi som oprindelige folk har rettigheder til at fastsætte kvoter. De seneste års bestræbelser på, at få øget selvforsyning af fødevarer, samt i bestræbelserne på at sikre kødforsyningen på kysten, må vore hvalfangere have mulighed for at få kvoter

Nationale kvoter for fangst af store hvaler 2013

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Onsdag d. 2. januar 2013

For den næstkommende kvoteblok 2012-2018 var det ikke muligt, for kommissionen ved det 64. årsmøde i IWC, at nå til enighed om kvoteantal til Grønland og det fremlagte grønlandske forslag blev nedstemt.

Storskaladebatten ude af proportioner

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 19. december 2012

Efter vores bedste overbevisning bliver der ikke tale om social dumping på baggrund af den endelige vedtagne storskalalov. Loven afskærer ikke de grønlandske arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer fra at indgå overenskomster for de udenlandske arbejdere i anlægsfasen af storskalaprojekter, ej heller fra at konflikte for disse.

Store hvaler i 2013-2014

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 7. december 2012

Medlem af landsstyret for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ane Hansen har derfor besluttet at sende en høring til visse IWC-lande, således Grønland arbejder for at fastsætte kvoter for store hvaler i perioden 2013-2014, som overholder den nyeste anbefaling fra IWC’s Videnskabelige Komite.

Tillægsprotokol til FN´s børnekonventionen

Landsstyret
Fredag d. 3. august 2012

At landsstyret først nu tiltræder protokollet betyder dog ikke, at der ikke har været en sikring af barnets rettigheder indenfor de områder, det drejer sig om.

Et er jura at forstå, et andet land at føre

Dansk institut for internationale Studier
Tirsdag d. 29. maj 2012

Rapporten viser, at det hidtidige fokus i debatten måske har været skævt: De mange påstande om aftalt spil mellem Danmark og USA savner ethvert grundlag. Fokus bør snarere rettes mod, hvad USA lovligt kan foretage sig i dansk, grønlandsk og færøsk luftrum, ligesom det på denne baggrund kan diskuteres, hvor dækkende den amerikanske garanti af 23. oktober 2008 egentlig er.
Tilknyttede tekster:

Grønland vil med i klimaaftale – men ikke for enhver pris

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 29. marts 2012

Det er kort fortalt baggrunden for, at vi i længere tid har forhandlet med Danmark om en samarbejdsaftale på klimaområdet. Vi er tilfredse med, at Danmark har udvist forståelse for vores synspunkter, og vi er glade for, at vi er nået til enighed om rammerne for en samarbejdsaftale.

Oprindelige folks deltagelse i planlægningen af FN’s Verdenskonference om oprindelige folk

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 12. januar 2012

Oprindelige folks ligeværdige deltagelse er et kardinalpunkt for, at Verdenskonferencen i 2014 skal lykkedes. Her har alle, både FNs medlemsstater, såvel som oprindelige folk et ansvar for en konstruktiv forberedelses proces.

Formanden for landsstyret følger Siumuts opfordring

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Onsdag d. 2. november 2011

Siumut finder det utroligt vigtigt, at få afklaret spørgsmålet om CIAs formodede hemmelige transportflyvninger i den grønlandske luftrum og land samtidig også få afklaret spørgsmålet om hvorvidt den danske regering har givet bemyndigelse til denne aktivitet.

Iværksættelse af Grønlands undersøgelse af en række spørgsmål vedrørende påståede CIA-flyvninger over og i Grønland

Udenrigsministeriet
Onsdag d. 2. november 2011

På denne baggrund har Grønland og Danmark i dag indgået aftale om, at den danske regering anmoder Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) om på Grønlands vegne bl.a. at foretage en gennemgang af, om der er grundlag for de rejste beskyldninger om ”aftalt spil” mellem USA og Danmark.
Tilknyttede tekster:

Mimi Karlsens tale til Nordisk Sprognævns møde i Ilulissat

Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 23. august 2011

Den sproglige krise mellem 1950 og 1980 har haft nogle efterdønninger, som kan være svære at overkomme. Det var dengang sproget så godt som mistede status blandt folk med mellemuddannelser. Alt skulle være dansk dengang, uddannelser, vejledninger, alt og alle, undtagen de religiøse. Denne tids grønlandske elite, som er ca. 10 procent af befolkningen, begyndte at mene, at det håbløst at udvikle fangerkulturens sprog til det moderne grønlandsk, og denne holdning blev støttet af flertallet af danske autoriteter. Man lærte ikke at værne om det grønlandske sprog til trods for, at flertallet talte grønlandsk. Denne situation blev vendt om 180 grader efter hjemmestyrets indførelse. Nu lærte man ikke dansk nok til at kunne uddanne sig, siden det danske sprog fortsat er sproget af faglighed.

Hvordan forholder udenrigsministeren sig til kritikken fra FN's Menneske-rettighedsråd om CIA-flyvninger over dansk territorium

Udenrigsministeriet
Onsdag d. 1. juni 2011

Det kan i øvrigt bemærkes, at der ikke er tale om en anbefaling fra FN’s Menneskerettighedsråd, men om en anbefaling fremsat af Schweiz under Danmarks Universelle Periodiske Bedømmelse i FN’s Menneskerettighedsråd.

Aleqa Hammond på Permanent Forum i New York

Siumut
Onsdag d. 25. maj 2011

I disse år hvor befolkningen har sagt ja til Selvstyre og hvor Grønland selv aktivt har deltaget i tilblivelsen af deklarationen, er det et paradoks, at vi har landsstyre der tilsidesætter det officielle sprog af folket, som er grønlandsk. De udgiver officielle dokumenter som ikke en gang er på folkets sprog.

Nuuk Declaration

Arctic Council
Fredag d. 13. maj 2011

Recognizing that the Arctic is first and foremost an inhabited region with diverse economies and societies and the importance of continued sustainable development of Arctic communities, recognizing the rights of indigenous peoples and interests of all Arctic residents, and emphasizing the continued engagement of indigenous peoples and communities as a fundamental strength of the Council

Nuuk Declaration vedtaget i Arktisk Råds Ministermøde

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 13. maj 2011

Vi er derfor særdeles tilfredse med der nu er en strategi for etablering af et fælles arktisk eftersøgnings- og redningsberedskab. Jeg har i forlængelse heraf under mødet i Arktisk Råd fremsat forslag om, at der bør oprettes en international fond, som skal medvirke til at finansiere oprydning efter oliespildsulykker.

Ris og ros til Grønland fra FN’s Børnekomite

Departementet for Sociale Anliggender
Mandag d. 14. februar 2011

Som et særligt punkt peger komiteen på, at landsstyret må sikre lige rettigheder og lige muligheder for alle sproglige og kulturelle grupperinger i Grønland
Tilknyttede tekster:

Vist blev vi taget ved næsen – men af hvem?

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 4. februar 2011

Den mest markante udmelding overfor den amerikanske ambassadør, kom dog ikke fra Statsministeriets Thomas Arenkiel, men derimod fra Michael Zilmer-Johns, som ifølge ambassadøren ”ligeud sagde, at den danske regering ikke ønsker noget som helst fra USA i denne sag – i hvert fald ikke i øjeblikket”.
Tilknyttede tekster:

Venner, her har I svigtet!

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 14. januar 2011

Bedre bliver det ikke af, at vi i Grønland før har oplevet, at der er blevet handlet hen over hovedet på os – at vi er blevet holdt i uvidenhed om amerikanske allieredes brug af vort land; at vores tillid er blevet svigtet. Et nyt eksempel herpå ripper op i gamle sår, og belaster forholdet mellem Grønland og Danmark.
Tilknyttede tekster:

Redegørelse vedrørende hemmelige CIA-flyvninger i Danmark, Grønland og Færøerne

Arbejdsgruppe vedr CIA-flyvninger
Fredag d. 14. januar 2011

Regeringen har endvidere oplyst, at man fra dansk side gentagne gange har taget sagen op med USA og klart markeret, at man ikke ønsker dansk, grønlandsk eller færøsk luftrum og lufthavne anvendt til flyvninger/mellemlandinger, der ikke er i overensstemmelse med folkeretten.
Tilknyttede tekster:

Grønland har endelig fået pukkelhvalkvoter

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 25. juni 2010

”Det er med stor glæde og stolthed jeg kan komme hjem med den eftertragtede pukkelhvalkvote”, siger landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ane Hansen.

Grønlandsk hvalfangst og kvoter for traditionel hvalfangst

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 25. juni 2010

Såfremt medlemslandene af IWC ikke kan skelne mellem indenrigspolitik og overholdelse af konventionen, ser Grønland ikke nogen fremtid for IWC eller for Grønlands medlemskab af denne organisation og kan kun have ondt af de øvrige lande, der får deres kvoter til traditionel hvalfangst fra IWC

Grønlandshvaler - besvarelse af $-36 spørgsmål

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Tirsdag d. 8. juni 2010

Mange forskellige tiltag er foregået gennem de sidste år for at kunne forberede grønlandske fangere på fangst af en art, de ikke selv har fanget i praksis.

Grønlandshvaler

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 20. maj 2010

Demokraterne er bange for at dette misbrug af de to grønlandshvaler vil give genlyd internationalt og endnu engang føre til flere restriktioner på vores tilladelse til at fange disse store hvaler.

Sådan isoleres en minoritetsgruppe

Jan Cortzen, AG’s kommentator om personlige iagttagelser i dagligdagen
Torsdag d. 22. april 2010

Jeg følte mig sat uden for, skubbet til side. isoleret. Det her var kun for det privilegerede publikum - de grønlandsk-sprogede. De dansk-sprogede grønlændere – og dem er der altså nogle tusinde af, inklusive de godt 6.000 danskere, der rent faktisk bor og arbejder i grønland - kunne blot slukke for udsendelsen, hvad jeg gjorde omgående.

Grønland opnår gode resultater under COP15 CITES vedrørende isbjørne

Amalie Jessen
Fredag d. 19. marts 2010

Ved den tekniske behandling af USA’s forslag om oplistning af isbjørn fra Liste II til Liste I blev forslaget nedstemt med 62 nej-stemmer, 48 ja-stemmer samt 11 der stemte hverken for ja eller nej. Afstemningen kræver et flertal på 60 %.

Invitation til Nunavut Language Summit

Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 8. februar 2010

Regeringen i Nunavut har inviteret landsstyremedlem Mimi Karlsen, Oqaasileriffik, Inerisaavik/Ilinniusiorfik samt to rap-musikere for at lære de grønlandske erfaringer at kende med hensyn til sprogsituationen.

Inuit Ataqatigiit tager UNESCO’s vurdering af vort sprog alvorligt

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 5. januar 2010

Vestgrønlandsk er noteret som sårbart, mens øst- og nordgrønlandsk er i afgørende fare. Dette bekymrer Inuit Ataqatigiit. Derfor mener vi at udarbejdelsen af en kommende sprogpolitik også bør omfatte en plan til hvordan vi bevarer dialekterne og udbreder kendskabet til disse langs kysten.

FN’s konvention om barnets rettigheder i 20 år

Maliina Abelsen
Torsdag d. 19. november 2009

Det er i år 20 år siden, at De Forenede Nationers generalforsamling vedtog FN’s konvention om barnets rettigheder. Konventionen er verdenshistoriens første bindende folkeretslige dokument om børns rettigheder, og de 191 lande, der har vedtaget konventionen, har forpligtet sig til at opfylde dens bestemmelser gennem lovgivning og tiltag, der fremmer børns rettigheder og velfærd.

§36-spørgsmål: Giver landsstyret en ekstra kvote af hvid- og narhvaler?

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Torsdag d. 5. november 2009

73 narhvaler giver ca. 16,5 tons spiselige produkter samt knap 23 tons spiselige produkter fra fangsten af hvidhvaler ved brug af Selvstyrets definerede kødkonversionsfaktor på hhv. 225 kg og 200 kg. per hval ved brug af Selvstyrets definerede kødkonversionsfaktor. Det er knap 40 tons spiselige produkter fordelt på godt 2900 indbyggere.

UNICEF på besøg i Grønland

Maliina Abelsen
Fredag d. 9. oktober 2009

UNICEF har i længere periode ønsket at indlede et samarbejde med de offentlige i Grønland og hvor forholdene hos de grønlandske børn er i fokus. Og besøget gav derfor UNICEF en unik mulighed for at få et større kendskab til den igangværende indsats inden for området.

Fokus i FN på grønlandsk ligestillingspolitik

Landsstyret
Mandag d. 10. august 2009

Angående Grønland fokuserede FN-komitéen primært på implementeringen af konventionens bestemmelser og de grønlandske rettigheder i rigsfællesskabet. Endvidere blev der spurgt til udviklingen af ligestillingsarbejdet i Grønland, samarbejdet med ngo’er, vold mod kvinder, rettigheder i uddannelsessystemet, trafficking og prostitution samt arbejdet med at sikre inddragelse af kønsperspektiver på alle niveauer i samfundet.

Vi bør gå med Canada i en retsag mod EU

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 22. maj 2009

Vi må selv ved de næste forhandlinger med EU om samhandel og fiskekvoter tage udgangspunkt i at vores aftaler med hinanden nu er i ubalance, og kræve ændringer i aftalerne. Vi må i den forbindelse søge støtte hos andre lande, som har aftaler med EU under OLT-ordningen

Notat om Danmarks og Grønlands forpligtelser i forhold til internationale aftaler på det sociale område, der gælder for Grønland

Karen Jespersen, Velfærdsminister
Lørdag d. 14. marts 2009

Da det i henhold til grundloven er regeringen, der handler på rigets vegne i mellemfolkelige anliggender, er det regeringen, der folkeretligt er ansvarlig for Grønlands overholdelse af internationale forpligtelser, også på sagsområder, som hjemmestyret har overtaget.