Vi bør gå med Canada i en retsag mod EU

Vi må selv ved de næste forhandlinger med EU om samhandel og fiskekvoter tage udgangspunkt i at vores aftaler med hinanden nu er i ubalance, og kræve ændringer i aftalerne. Vi må i den forbindelse søge støtte hos andre lande, som har aftaler med EU under OLT-ordningen

Fredag d. 22. maj 2009
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Internationale konventioner, Sælfangst.

Canada bør støttes i sine planer om en retsag mod EU i sælskindssagen, og vi mener også at vi fra Grønland bør gå med Canada i en eventuel kommende retsag.

Det er jo åbenlyst at selv EU’s egne jurister mener at EU-parlamentet handler imod egne regler.

  1. EU’s egne regler er ved vedtagelsen i parlamentet blevet overtrådt.
  2. Verdenshandelsorganisationen WTO’s regler er blevet overtrådt.
  3. FN’s erklæring om menneskerettigheder er ikke blevet respekteret.

På baggrund af ovenstående synes det umiddelbart muligt at gå til en eller flere internationale domstole, og omend en retsag vil tage lang tid, synes chancerne for en sejr at være sandsynlig.

Vi må selv ved de næste forhandlinger med EU om samhandel og fiskekvoter tage udgangspunkt i at vores aftaler med hinanden nu er i ubalance, og kræve ændringer i aftalerne. Vi må i den forbindelse søge støtte hos andre lande, som har aftaler med EU under OLT-ordningen.

Vi må på internationalt plan fra politisk hold, give tydeligere udtryk for vores forsvar af udnyttelsen af levende resurser.