Fokus i FN på grønlandsk ligestillingspolitik

Angående Grønland fokuserede FN-komitéen primært på implementeringen af konventionens bestemmelser og de grønlandske rettigheder i rigsfællesskabet. Endvidere blev der spurgt til udviklingen af ligestillingsarbejdet i Grønland, samarbejdet med ngo’er, vold mod kvinder, rettigheder i uddannelsessystemet, trafficking og prostitution samt arbejdet med at sikre inddragelse af kønsperspektiver på alle niveauer i samfundet.

Mandag d. 10. august 2009
Landsstyret
Emnekreds: Internationale konventioner, Sociale spørgsmål.

Den 22. juli 2009 var Grønland til eksamination ved FN’s kvindekomité CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) for at berette om, hvordan vi lever op til FN’s kvindekonvention. Eksaminationen foregik i New York, hvor Grønland og Færøerne indgik som en del af den danske delegation. Under eksaminationen kom komitéen omkring en række aspekter af grønlandsk ligestillingspolitik.

I den indledende tale meddelte den grønlandske repræsentant, AC-fuldmægtig i Departementet for Sociale Anliggender Torben Weyhe, at ligestilling mellem kvinder og mænd er en grundlæggende værdi i Grønland, og at kvinders frie og individuelle rettigheder er vigtig forudsætning i udviklingen af det grønlandske Selvstyre.

Under eksaminationen blev det gjort klart, at Grønland har opnået en række gode resultater på ligestillingsområdet, og at landsstyret går foran med et godt eksempel. Samtidig blev det også erkendt, at der er udfordringer, der skal overvindes. Eksempelvis i forhold til vold mod kvinder og udviklingen af de sociale foranstaltninger til forebyggelse og assistance.

Angående Grønland fokuserede FN-komitéen primært på implementeringen af konventionens bestemmelser og de grønlandske rettigheder i rigsfællesskabet. Endvidere blev der spurgt til udviklingen af ligestillingsarbejdet i Grønland, samarbejdet med ngo’er, vold mod kvinder, rettigheder i uddannelsessystemet, trafficking og prostitution samt arbejdet med at sikre inddragelse af kønsperspektiver på alle niveauer i samfundet (kønsmainstreaming).

Eksaminationen tog udgangspunkt i Danmarks 7. periodiske rapport til CEDAW, der indeholder et appendiks med rapportering om relevante tal og tiltag i Grønland. Komitéen eksaminerede på baggrund af rapporten repræsentanter fra Integrationsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Justitsministeriet og Udenrigsministeriet samt Færøerne og Grønland om fremskridt og udfordringer i rigsfællesskabets ligestillingsarbejde.

Tidligst i slutningen af august forventes komiteens konklusioner og anbefalinger at blive fremsendt og forelagt for Naalakkersuisut.

Komiteens egen pressemeddelelse kan læses på FNs hjemmeside.

Fakta om CEDAW-konventionen:
CEDAW er FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination af kvinder. Konventionen giver kvinder en række grundlæggende rettigheder på det politiske, sociale, kulturelle og økonomiske område. Danmark ratificerede konventionen på rigsfællesskabets vegne i 1983.

Lande, som har ratificeret konventionen, skal hvert 4. år indgive en rapport til CEDAW-komitéen om, hvordan det pågældende land lever op til konventionen. Rigsfællesskabet indleverede sin 7. rapport til komitéen i maj 2008.

Kilde: Nanoq.gl