UNICEF på besøg i Grønland

UNICEF har i længere periode ønsket at indlede et samarbejde med de offentlige i Grønland og hvor forholdene hos de grønlandske børn er i fokus. Og besøget gav derfor UNICEF en unik mulighed for at få et større kendskab til den igangværende indsats inden for området.

Fredag d. 9. oktober 2009
Maliina Abelsen
Emnekreds: Børns vilkår, Internationale konventioner.

Der er flere områder UNICEF og de offentlige i Grønland kan samarbejde om, det vurderer landsstyremedlem Maliina Abelsen efter møde med UNICEF.

”Det glæder mig, at der er internationale organisationer, hvis erfaring vi kan drage nytte af her i Grønland. Med en samlet indsats mellem Selvstyret og organisationer bliver arbejdet med børn i Grønland styrket.” således udtaler landsstyremedlem Maliina Abelsen, der i dagene 29. sept. – 2. okt. sammen med landsstyremedlem for Sundhed, Agathe Fontain, har haft besøg af generalsekretær for UNICEF Danmark, Steen M. Andersen, direktør for UNICEF’s Private Funding and Partnerships, Philip O`Brien, og Joanne Dunn, ligeledes fra UNICEF.

UNICEF har i længere periode ønsket at indlede et samarbejde med de offentlige i Grønland og hvor forholdene hos de grønlandske børn er i fokus. Og besøget gav derfor UNICEF en unik mulighed for at få et større kendskab til den igangværende indsats inden for området.

”Det står klart for UNICEF, at nogle børn i Grønland vokser op med problemer, der truer deres velfærd. Men det står også klart, at der i Grønland er vilje til at gøre noget ved problemerne og allerede foregår en omfattende indsats over for disse børn. Vi tror, at samarbejdet mellem UNICEF, de offentlige i Grønland og grønlandske organisationer næste år kan målrettet sætte fokus på børnenes levevilkår i Grønland og særligt på de børn der er i risikogruppen” siger direktør Philip O´Brien.

Under deres ophold i Nuuk mødtes Joanne Dunn, Philip O’Brien og Steen M. Andersen også med ICYC, Bedre Børneliv og Sorlak samt besøgte en række institutioner, bl.a. døgninstitutionen Meeqqat Illuat, Røde Kors Børnehjem og Nuuk Krisecenter, Dronning Ingrids Hospital og PAARISA.

Netop muligheden for at mødes med mange forskellige aktører inden for social- og sundhedsområdet var med til at gøre besøget udbytterigt: ”Vi er meget glade for, at vi har haft mulighed for at mødes direkte med både politikere, institutioner og private foreninger under vores besøg”, udtaler generalsekretær Steen M. Andersen.

I løbet af de kommende måneder vil UNICEF, landsstyremedlem for Sociale Anliggender Maliina Abelsen, landsstyremedlem for Sundhed Agathe Fontain og organisationer i Grønland komme med forslag til konkrete projekter.

Kilde: Landsstyreområdet for sociale Anliggender