Hvordan forholder udenrigsministeren sig til kritikken fra FN's Menneske-rettighedsråd om CIA-flyvninger over dansk territorium

Det kan i øvrigt bemærkes, at der ikke er tale om en anbefaling fra FN’s Menneskerettighedsråd, men om en anbefaling fremsat af Schweiz under Danmarks Universelle Periodiske Bedømmelse i FN’s Menneskerettighedsråd.

Onsdag d. 1. juni 2011
Udenrigsministeriet
Emnekreds: Internationale konventioner, Politik.

Besvarelse af § 20- spørgsmål nr. S 1771 til udenrigsministeren stillet den 23. maj 2011 af Juliane Henningsen (IA)

Spørgsmål nr. S 1771 fra Juliane Henningsen (IA) til udenrigsministeren:
”Hvordan forholder udenrigsministeren sig til kritikken fra FN's Menneske-rettighedsråd om CIA-flyvninger over dansk territorium, jf. Den Universelle Periodiske Bedømmelse af Danmark 2011, hvori Danmark anbefales »i en åben og transparent proces at evaluere konsekvenserne af flyvninger over dansk luftrum og landinger som fandt sted i forbindelse med CIA's udleveringsprogram« - og agter ministeren at efterleve rådets anbefaling, og hvis ja, hvordan og inden for hvilken tidsramme?”

Svar:
Regeringen har tidligere taget initiativ til en grundig gennemgang af påståede CIA-flyvninger over dansk territorium. Resultatet af denne gennemgang fremgår af Regeringens redegørelse af 23. oktober 2008 udarbejdet i samarbejde med Grønland og Færøerne. Det er ikke regeringens opfattelse, at der er fremkommet nye, faktuelle oplysninger, som giver anledning til at iværksætte yderligere undersøgelser fra dansk side, ligesom der ikke er udsigt til, at yderligere undersøgelser vil føre til andre konklusioner end dem, der er indeholdt i redegørelsen af 23. oktober 2008. Regeringen agter således ikke at tage initiativ til yderligere undersøgelser, hvilket et flertal i Folketinget har tilsluttet sig.

På denne baggrund agter Regeringen ikke at efterleve denne anbefaling på dette punkt.

Det kan i øvrigt bemærkes, at der ikke er tale om en anbefaling fra FN’s Menneskerettighedsråd, men om en anbefaling fremsat af Schweiz under Danmarks Universelle Periodiske Bedømmelse i FN’s Menneskerettighedsråd.

Redegørelse vedrørende hemmelige CIA-flyvninger i Danmark, Grønland og Færøerne