Formanden for landsstyret følger Siumuts opfordring

Siumut finder det utroligt vigtigt, at få afklaret spørgsmålet om CIAs formodede hemmelige transportflyvninger i den grønlandske luftrum og land samtidig også få afklaret spørgsmålet om hvorvidt den danske regering har givet bemyndigelse til denne aktivitet.

Onsdag d. 2. november 2011
Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Emnekreds: Internationale konventioner, Politik, Rigsfællesskab og selvstyre.

Siumut finder det utroligt vigtigt, at få afklaret spørgsmålet om CIAs formodede hemmelige transportflyvninger i den grønlandske luftrum og land samtidig også få afklaret spørgsmålet om hvorvidt den danske regering har givet bemyndigelse til denne aktivitet hen over den grønlandske myndighed samtidig også få afklaret hvorvidt den danske regering har overtrådt gældende internationale konventioner.

Siumut opfordrede formanden for landsstyret til at være med til at betale en mulig undersøgelse for at få sat skub i tingene til den rigtige retning mht Grønlands samlede ønske om en uvildig undersøgelse. Koalitionen afviste pure denne opfordring fra Siumut. Men, nu er det meldt ud fra formanden for landsstyret, at landsstyret skal være med til at dele omkostningerne til den kommende undersøgelse som skal foretages – altså sådan som Siumut opfordrede til at gøre.

At undersøgelsen nu skal foretages af DIIS i samarbejde med den danske regering og landsstyret er naturligvis ikke en undersøgelsesform som den samlede myndighed i Grønland ønskede, men Siumut skal dog sige, at dette er et vigtigt kompromis som ikke skal undermineres. Her får Grønland mulighed for at få afklaret nogle ubesvarede spørgsmål og måske komme nærmere til en bedre forståelse omkring sagens kerne samt også få afklaret spørgsmålet om dette absolut afvisning til en uvildig undersøgelse som ligger bag den danske regerings beslutning.

Siumut mener, at den danske regering nok har lavet en statsbeslutning omkring en fælles indsats omkring bekæmpelse af terror og deslige med deres allierede som ikke må afdækkes af andre og skal være gældende og værnes om af til en enhver tid siddende regering. Denne suveræne ret har den danske regering at træffe uden om Grønland idet vi ikke har jurisdiktion om forhandlingsretten omkring udenrigspolitik og forsvarspolitik. Denne konklusion kan kun træffes eftersom den nuværende regering har skiftet fuldstændig holdning efter de er kommet i regering.

Når dette er sagt, så mener Siumut, at det ville passe den danske regering at informere landsstyret omkring emnerne som vedrører Grønland i henhold til Itilleq Erklæringen. Dette i fællesskabets – og respekten for det Grønlandske folks vegne.

Siumut ser frem til konklusionerne på den kommende undersøgelse og vil til den tid være med til at vurdere sagens videre forløb.