Nationale kvoter for fangst af store hvaler 2013

For den næstkommende kvoteblok 2012-2018 var det ikke muligt, for kommissionen ved det 64. årsmøde i IWC, at nå til enighed om kvoteantal til Grønland og det fremlagte grønlandske forslag blev nedstemt.

Onsdag d. 2. januar 2013
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: Hvaler, Internationale konventioner.

Indholdsfortegnelse:
Finhval
Grønlandshval
Pukkelhval
Sildepisker
Vestgrønland
Østgrønland
Generelt for Vest- og Østgrønland:
Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)


Landsstyret har truffet beslutning om kvoter for store hvaler i 2013.

Grønlands kvoter for fangst af store hvaler er siden 1985-86 fastsat i henhold til rådgivning fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der har kvotebesluttende kompetence. En 5-årig blokkvote gjaldt i perioden 2008-2012 for finhval, grønlandshval, pukkelhval og sildepisker i Vestgrønland samt sildepisker i Østgrønland.

For den næstkommende kvoteblok 2012-2018 var det ikke muligt, for kommissionen ved det 64. årsmøde i IWC, at nå til enighed om kvoteantal til Grønland og det fremlagte grønlandske forslag blev nedstemt. Grundet den manglende stillingstagen til en kvote til Grønland fra IWC er det Grønlands pligt i en situation, som den foreliggende, hvor det internationale samfund ikke har formået at fastsætte kvoter, da selv at fastsætte kvoter for den kommende kvoteperiode. Disse kvoter skal overholde den nyeste anbefaling fra den Videnskabelige Komite samt opfylde de fem definerede kriterier for Oprindelige folks fangst (ASW) i IWC Regelværket (Schedule amendment).

Kvoter for 2013 er som følgende:

Finhval
Den totale kvote for Vestgrønland for 2013 er på 19 dyr. Fartøjer med teknisk godkendelse til finhvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december. Der kan ske en justering af finhvalkvoten som led i en frivillig reduktion fra 19 til 14 dyr pr. år.

Grønlandshval
Kvote for grønlandshval i Vestgrønland for 2013 er på 2 dyr. Fortrinsvis fartøjer hjemmehørende i Disko Bugt med teknisk godkendelse til grønlandshvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december. For sikring af fangstudøvelse på forsvarlig vis vil der som i tidligere år blive stillet krav, der kræver tæt samarbejde mellem Selvstyre, Kommune og fangerne.

Pukkelhval
Den totale kvote for Vestgrønland for 2013 er på 10 dyr. Fartøjer med teknisk godkendelse til pukkelhvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december.

Sildepisker
Vestgrønland

Den totale kvote for Vestgrønland for 2013 er på 178 dyr. Fartøjer samt deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december.

Østgrønland
Den totale kvote for Østgrønland for 2013 er på 12 dyr. Deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december.

Generelt for Vest- og Østgrønland:
Pressemeddelelse udspecificerende årets regionale kvotefordeling vil følge efter høring i kvotefordelingsgruppen.

Der kan ske en justering af 2013-kvoterne i forhold til overførsel af eventuelle restkvoter fra 2012 samt justeringer af kvoten i forhold til beslutning i Naalakkersuisut på baggrund af høring af IWC-lande. Disse vil blive meddelt særskilt.

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)
Fangst af store hvaler skal foregå jvf.:
  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 16. juli 2010 om beskyttelse og fangst af store hvaler – eller en anden besked meddeles
  • Selvstyret bekendtgørelse nr. 12 af 16. juli 2010 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.