WTO kendelse om sælskindsforbuddet i EU

WTO kendelsen siger, at Grønland favoriseres på Canadas bekostning og til en vis grad også Norges, der begge driver kommerciel sælfangst.

Mandag d. 25. november 2013
Grønlands Landsstyre
World Trade Organization
Emnekreds: Internationale konventioner, Sælfangst.


World Trade Organization (WTO) har den 25. november 2013 fremsendt sin endelige kendelse i forhold til EU forordningen om forbud mod indførsel af sælprodukter til EU-lande, herunder Inuit-undtagelsen fra 2009 og implementeringsforordningen fra 2010.

EU's undtagelser i forhold oprindelige folks sælfangst og marin ressource forvaltning erklæres i strid med WTO – Technical Barrier on Trade (TBT) og Gatt94 som tekniske handelshindringer, der vurderes at stille forskellige lande ulige. WTO kendelsen siger, at Grønland favoriseres på Canadas bekostning og til en vis grad også Norges, der begge driver kommerciel sælfangst.

WTO er af den opfattelse, at grønlandsk sælfangst er kommercielt præget, fordi Great Greenland drives som forretning. Selvom WTO anerkender, at Inuit-sælfangst markant adskiller sig fra kommerciel fangst, lægger WTO vægt på den samlede organisering og på, at Grønland modsat Canada har søgt og opnået særstatus som godkendende myndighed for udstedelse af certifikater i forbindelse med indførsel af sælskind til EU-lande. Canada har endnu ikke har ansøgt om at blive certificerende myndighed. Grønland blev godkendt som certificerende myndighed af EU d. 25. april 2013.

Grønlands Selvstyre er af den opfattelse at der er anvendt svagfunderede argumenter fra WTO’s side, der drejer sagens kerneproblemer væk fra podiet. Nemlig indførsel af produkter der er høstet på baggrund af bæredygtighedsprincippet ikke bør behandles anderledes end f.eks. kommerciel eksportproduktion af fiskeressourcer.