Vi er på vej mod nye tider

Det er kutyme at kigge tilbage på året der gik. Dage med glæde og modgang, er ovre. Det gamle år, som bragte mange erfaringer med sig, er forbi. Mens vores erfaringer defilerer forbi, så starter det nye år med nye spændende udfordringer. Nytåret der bringer nye muligheder

Onsdag d. 1. januar 2020
Múte Bourup Egede, Formand for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Inuit Ataqatigiit, Politik.

Indholdsfortegnelse:
Vi må finde nye veje – for at forbedre hverdagen
Den globale udvikling og klimaforandringerne
Vi er stolte af Grønland – vi må stå sammen
Læs nytårsudtalelsen her


Det er kutyme at kigge tilbage på året der gik. Dage med glæde og modgang, er ovre. Det gamle år, som bragte mange erfaringer med sig, er forbi. Mens vores erfaringer defilerer forbi, så starter det nye år med nye spændende udfordringer. Nytåret der bringer nye muligheder.

Jeg er selvfølgelig, som formand for Inuit Ataqatigiit, stolt over at det forløbne år var præget af mange konkrete resultater. Vi har en række folkevalgte repræsentanter, som hver dag arbejder ihærdigt og med respekt for det hverv de er blevet tildelt. Vi har et bagland som giver os en solid baggrund for vores arbejde. De fleste vælgere stemte på Inuit Ataqatigiit ved Folketingsvalget. Vores medlem i Folketinget har opnået væsentlige konkrete resultater for Grønland. Mange af vores initiativer, som vores 8 medlemmer i Inatsisartut har arbejdet for, er vedtaget og skal realiseres. Initiativer som skal forbedre dagligdagen for den brede befolkning. Vores medlemmer i bygderådene og i kommunalbestyrelserne med vores borgmestre i spidsen, arbejder hverdag tæt sammen med borgerne.

Ingen af de positive resultater var ikke muligt, uden hjælp og samarbejde fra mange gode folk. Fagfolk, ildsjæle, vores gode frivillige og vælgere, som vi gerne vil sende en helt særlig tak til. Uden jer, så havde vi ikke nået de resultater vi har nået i vores politiske arbejde og fået så flot et valg til Folketinget. Det gode arbejde vil fortsætte i det nye år 2020 – arbejdet for, at forbedre borgernes hverdag og udvikling i landet.

Vi må finde nye veje – for at forbedre hverdagen
De seneste år har været præget af væsentlig økonomisk fremgang. Men har den økonomiske fremgang også bragt bedre tider og fremskridt for befolkningen? Det fremgik tydeligt, her mod slutningen af året, at befolkningen ikke har mærket, at de økonomisk gode tider også har betydet forbedringer i livsvilkårene. Man kan da heller ikke stiltiende bare acceptere, at der i økonomiske fremgangstider, bliver hentet flere penge op af borgernes lommer, i form af nye afgifter, som gør dagligdagen hårdere.

Det er tid til forandring. Vi skal forny regeringsførelsen og gennemføre reformer. Regeringsførelsen skal baseres på respekt og reel medinddragelse. Hvis vi skal udvikle os som samfund, skal vi til stadighed forny os. Vi må ikke bare acceptere tingenes tilstand, men fortsætte den udvikling vore forfædre har sat i gang og fastholde målene om, at vore børn og efterkommere alle får en bedre fremtid.

Vi skal bruge de økonomisk gode tider til at sikre vores fremtid, mens tid er. Vi skal prioritere investeringer i vores vigtigste resurse, nemlig mennesket. Tiden er inde til at arbejder hårdere for at forbedre levevilkårene, at flere bliver i stand til at forsørge sig selv og på den måde sørge for at børnene, de ældre og andre der har hjælp behov – at der bliver sørget godt for alle der har behov for at blive hjulpet.

Politik skal ikke kun føres som forberedelse til næste valgkamp. Politik er også at sørge for at de kommende generationer bliver i stand til at løfte de opgaver samfundet stiller. Skal vi sikre vores fremtid, er det helt nødvendigt at realisere de mål. Det kan hverken klares af en enkelt person, af 10 personer eller for den sags skyld af 100 personer. Vi kan kun løse opgaven ved samarbejde og fælles forståelse.

Vores fælles fundament er gensidig respekt og gensidig hjælp når det er nødvendigt. Vi er sammen i stand til at løfte vores opgaver, når det gælder børns vilkår, kampen mod seksuel misbrug, forbedringer i folkeskolen, sundhedsvæsenet og ældres vilkår, hvis vi samarbejder i respekt for hinanden. Det viser vi også når vi står overfor store fælles udfordringer. Vi kan løse hvilken som helst opgave når vi står sammen, og lad os stå sammen om de nødvendige ændringer. Lad os skabe håbet om at kan forbedre levevilkårene. Lad os skabe rammerne for en lysere fremtid for vore efterkommere.

Den globale udvikling og klimaforandringerne
Tiden går utroligt hurtigt, og det samme gælder de globale ændringer. Globale ændringer forpligter os allesammen. Vi må tage ansvaret og ledelsen for det Arktis vi lever i og som har verdens opmærksomhed. Vi må kende vores ansvar, når det gælder den internationale magtkamp, og vi må definere vores egen rolle i det internationale samarbejde. Det haster. Hvis ikke vi vil overlade andre at føre udviklingen i Arktis og i Grønland, må vi proaktivt udstikke vores egen kurs. Som mindstemål, må vi øve vores indflydelse imod den voksende militarisering af Arktis, og vi må understrege de oprindelige folks rettigheder og kræve respekt og afgørende indflydelse. Verden venter ikke på os, og vi har en stor opgave i at definere vores egne værdier.

Den store interesse for Arktis, skyldes bl.a. klimaforandringerne. Der foregår en stor debat om vores verden i forandring, især blandt de unge. Der sker også her i vores samfund. Vi må lytte til ungdommen. I det hele taget skal vi lytte langt mere til folkets røst og holdninger. Det handler om de vilkår vi lever under og det handler om ønsket om en bedre fremtid. De unge her i landet og i verden kræver at vi handler, for at bekæmpe klimaforandringerne og for at sikre deres fremtid. Vi kan ikke sidde denne appel overhørigt. Vi skal selv agere og vi skal søge at påvirke verden. Vi er i centrum, når det gælder klimaforandringernes konsekvenser, og vi som lever af de levende ressourcer, må være meget opmærksomme på de påvirkninger og forandringer vi kan se nu og vi kunne mærke endnu mere i fremtiden.

I det nye år må vores opgave være, at vi formulerer en klimapolitik og en klimalov.

Vi er stolte af Grønland – vi må stå sammen
Denne nytårshilsen er også et ønske om, at vi står skulder ved skulder og hjælpes ad, vi kan kun komme videre ved at løfte i fællesskab.

Uanset hvor meget vi bliver påvirket af den globale udvikling, må vi holde fast i vores velfærdsmodel. Vi skal bruge vore kræfter på at sikre at alle borgere gives de nødvendige muligheder. At de både individuelt og som samfund må nyde friheden. Vores børn, et uddannelsessystem for alle, et bedre sundhedsvæsen og muligheden for at hjælpe dem som har behov, samt sørge godt for vore ældre.

Vi skal selv handle og samarbejde, kun derved kan vi gå en bedre fremtid i møde. Det skal vi gøre hver eneste dag. Der er langt mere som samler os, end skiller os. Det er nødvendigt at stå sammen. Vi kan ikke undvære hinanden; sammen skal vi sikre fundamentet for en bedre fremtid, ved vores arbejde, ved at sikre god økonomi i virksomhederne, ved at inddrage arbejderne og ved at fremme innovation. Vi kan opnå alt, ved at forbedre vores kompetencer, tænke os godt om og ved reel inddragelse af borgerne. Det tror jeg på. Det er hvad Inuit Ataqatigiit’s politik går ud på; så vi kan være stolte af vores Grønland i en sund udvikling.

Vi står sammen når det er nødvendigt. Vi kan opnå, hvad vi først ikke troede var muligt. Vi har i generationer bygget landet op til i dag som vi skal bygge videre på. Vi har et ønske om et bedre i morgen end dagen i dag. Det er det der giver os styrken. Vi kan tilpasse os miljøets forandringer. Vi skal huske på, når vi mødes af udfordringer, når vi skaber rammerne for vores fælles fremtid – at vi kan, når vi vil. Lad det være vores nytårsforsæt. For vort land og for vores efterkommere.

Inuit Ataqatigiit takker for året der gik og ønsker vore medborgere, et lykkeligt og fremgangsrigt nytår!

Læs nytårsudtalelsen her
Vi er på vej mod nye tider