Useriøs fastsættelse af rensdyrkvote?

De traf beslutningen uden at ænse modsigelsen fra fangerne. For der var masser af rensdyr dengang, og politikerne havde kendskab til, at det meget fejlagtige budskab om den store nedgang i bestanden kom fra et enkelt menneske, der netop var kommet til Grønland

Tirsdag d. 3. oktober 2000
Nikolaj Heinrich
Emnekreds: Erhverv, Jagt.

Efter en streng restriktion af rensdyrjagten gennem flere år blev der fastsat en rensdyrkvote for 2000 til stor glæde for mange.

Da det blev bekendtgjort at man havde fastsat en kvote på over 13.000 dyr, fremsatte vi fangere et ønske om at få tilstrækkelig tid til fangsten - i forhold til kvotestørrelsen. Vi har begrundet det med at vi ikke har tilstrækkelige muligheder for indhandling, der kan aftage fangsten på en hurtig måde. For enhver fangstkyndig mand vil ikke nedlægge et dyr, hvis han ikke ved, hvad dyret skal bruges til.

Det har efterfølgende vist sig at det er korrekt, for jeg vurderer, at man for Nuuks vedkommende kun har nedlagt omkring 60 procent af kvoten på 2.786 dyr. Hvis antagelsen er korrekt, har fangerne ikke nedlagt godt 1.100 rensdyr. Det som har sær stor økonomisk betydning for jollefiskerne. Det er så ærgerligt, og man må ikke ignorere dette forhold.

Når vi retter blikket tilbage, besluttede landsstyret i 1992 at indføre totalfredning på rensdyr - uden nogen former for kompensation til fangerne. De traf beslutningen uden at ænse modsigelsen fra fangerne. For der var masser af rensdyr dengang, og politikerne havde kendskab til, at det meget fejlagtige budskab om den store nedgang i bestanden kom fra et enkelt menneske, der netop var kommet til Grønland.

Sådanne politiske beslutninger er blot for at markere at man har det endelige ord at skulle have sagt. At det er Landsstyret der bestemmer efter hjemmestyrets indførelse. Den politiske forvaltning ville politikerne ikke være sluppet godt fra, hvis vi havde været i et andet land med større politisk bevågenhed.

Som sagt gav den store kvote på 2000 dyr muligheder for at opnå god fangst, hvorfor alle kommuner i rensdyrområdet ønskede at få forlænget fangstperioden i passende gennem KNAPK, men fik afslag fra Landsstyret.

Det er helt forunderligt at man politisk afslog erhvervsfangernes ansøgning om at kunne fange hele kvoten, efter at man har fastsat en forsvarlig kvote til alles fordel.

Hvilke konsekvenser ville sagen have haft, hvis vi boede i et andet land? Det ville helt sikkert have resulteret i at landsstyret gik af.

Med sit hårde klima stiller vores land strenge krav til befolkningen, og derfor kommer den økonomiske indtjening i uføre til tider. Jeg vil derfor sige, at ethvert land, som agter at udvikle sig økonomisk, ikke har brug for en politik, der bliver ved med at lægge unødvendig pres på befolkningens vilkår. Derfor bør landsstyret gå af og et nyt træde til.