Lad fuglene få lidt fred

Vi kan også vælge at fortsætte som hidtil - skyde fuglene her og der og alle vegne i ni måneder om året, påkalde os omverdenens vrede og harme, ødelægge turistmuligheder, forringe vores børns fremtidige jagt - og andre rekreative muligheder i naturen. Ja - det kan vi ikke forhindre, hvis det er det flertallet ønsker

Torsdag d. 10. maj 2001
Frank Wille
Emnekreds: Biologi, Jagt, Miljø og natur.

På mange måder er det højaktuelt at vi sætter focus på vores fugle i Grønland. Det er forår, mange fugle ankommer for at starte ynglesæsonen, (f.eks. blisgås) andre er ved at forlade os for at yngle i andre lande (f.eks kongeederfugl). Der er stadig jagt på fuglene her i ynglesæsonens start - det er meget forkert. Det er både uetisk at skyde fugle, som ligger i parring, men det er også uøkonomisk, idet man så får mindre potentielt jagtudbytte til efteråret - den rigtige og naturlige jagtsæson på fugle. Vi vil gerne rette en appel til alle jægere i Grønland om at vise hensyn og indstille jagten på fugle for dette forår. Det vil være en fordel for alle parter. Og fugleelskere vil få bedre muligheder for at nyde fuglene i deres parringsspil.

Men hvad er det egentlig vi taler om, når det postuleres, at fuglene har en økonomisk betydning for fangere. Ja - forholdet er det, at ud af de ca. 450 kilo kød om året pr. indbygger i Grønland, som netto (i følge "Piniarneq") kommer fra grønlandske dyr, da kommer kun ca. 8-10 kilo fra fuglene. Og de fleste fra efteråret, hvor de smager bedst. Vi kan sagtens undvære kødtilskuddet fra fuglene i forårsmånederne. Ja - vi har ikke råd til længere at tage æg og fugle om foråret.

Folk som påstår at fuglene - især ederfugle, havterner og lomvier - ikke er i tilbagegang er enten uvidende om forholdene eller ikke helt ærlige - ej heller for sig selv og sine nærmeste. Alt dette foregår hvert år. Men hvad der er specielt for foråret 2001 er det faktum, at nu har vi alle en chance for at gøre en bydende nødvendig indsats for fuglene, som vil sætte positive spor i mange år fremover. Det er nemlig lige nu, at Landsstyret har et ændringsforslag om "Fuglebekendtgørelsen" i offentlig høring med henblik på en række ændringer, som skal gøre vilkårene for fuglene i dette land meget bedre. Vi vil gerne rette en appel til alle de involverede parter og deres bagland om, at prøve at gribe denne chance for at hjælpe de betrængte fuglebestande. Fangere og fritidsjægere bør indse at dette vil være til egen fordel. Landsstyret bør ændre den så indlysende forkerte principbeslutning om stærkt øget ægsamling og forstyrrelse på fuglenes ynglepladser og tage det nødvendige skridt - nemlig at indstille al ægsamling.

Vi har en historisk chance for, at få en anstændig lov om udnyttelse af fuglene. Det vil bare kræve nogen nytænkning, men det er altså nu muligheden ligger fremme. Vi har et landsstyremedlem for Natur og Miljø - Alfred Jakobsen - som signalerer stor forståelse og interesse for at bedre forholdene på dette område. Men han skal have opbakning fra andre politikere og frem for alt naturligvis forståelse hos en meget større del af befolkningen end der tilsyneladende har været hidtil.

Vi kan også vælge at fortsætte som hidtil - skyde fuglene her og der og alle vegne i ni måneder om året, påkalde os omverdenens vrede og harme, ødelægge turistmuligheder, forringe vores børns fremtidige jagt - og andre rekreative muligheder i naturen. Ja - det kan vi ikke forhindre, hvis det er det flertallet ønsker.

Men - én ting kan vi ikke mere, og det er: Vi kan ikke længere vælge at sige - vi vidste det ikke!