Totalfredede fugle til salg på "brættet"

Politiet i Maniitsoq konfiskerede den 22. oktober 2001 i alt 37 fredede søpapegøjer. Fuglene lå til salg på "brættet". Der var både unge og gamle fugle. Nogle af fuglene var plukkede. Søpapegøjen har været totalfredet i Grønland siden 1960.

Lørdag d. 3. november 2001
Hans J. Høyer
Emnekreds: Jagt, Love og konventioner, Miljø og natur, Politik.

Politiet i Maniitsoq konfiskerede den 22. oktober 2001 i alt 37 fredede søpapegøjer. Fuglene lå til salg på "brættet". Der var både unge og gamle fugle. Nogle af fuglene var plukkede.

Søpapegøjen har været totalfredet i Grønland siden 1960.

Søpapegøjer er lette at kende, så direktoratet anser det ikke for sandsynligt, at fuglene kan være skudt ved et uheld. At søpapegøjerne alligevel er blevet skudt, plukket og lagt til salg på "brættet", må derfor skyldes uvidenhed om de gældende lovgivning eller manglende respekt og vilje til at overholde denne.

Det er kommunerne, der stiller brættet til rådighed for fangerne. Det er derfor direktoratets håb, at kommunerne vil medvirke til at sikre, at aktiviteterne på brættet foregår indenfor rammerne af gældende love og regler.

Yderligere oplysninger kan fås ved afdelingschef Peter Nielsen på telefon 346715.